Etimoloji- Art Gündüz Gölönü

31 B izlenme  
27.11.2020

EKAV/Eğitim Kültür Araştırma Vakfı, Köken bilimi etimolojiyi sanatsal bir dille sunarak izleyenleri, sözcüklerin geçmişten bugüne olan şaşırtıcı hikâyesine ortak eden Gündüz Gölönü’nün çalışmalarını, 16 Şubat – 27 Şubat 2010 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Amerika’da geçirdiği 25 yıllık sanat yaşamından sonra Türkiye’ye Ekav’daki sergisi ile dönüş yapan Gündüz Gölönü sergiyi şöyle anlatıyor; “ Sanatımı çok sevdiğim antik sanatlar, folklor daha geniş deyimiyle Anadolunun gizem dolu kültürüyle birlikte götürüyorum. Bu gizemi belirliyen en önemli unsurlardar biri kelime ve kelime kökleridir. Eserlerimde kullandığım konular biçim ve anlam birlikteliği hecelerle bütünleşip daha bir derinlik kazanıyor ve anlam çoğalmasına yardımcı oluyor. Kısacası, her hangi bir konu tek bir hece ile başlayıp, genişleyip, ayni sesi içeren yabancı kelimelerle bütünleşip evrensel bir açılıma doğru gidiyor. Benim sergilediğim resimlerin her biri genel bir konuyu alıp, araştırıp, seyirci düşüncesinde yeni bir boyut kazanarak tekrar oluşur.”
Ekavart Gallery 16 Şubat -27 Şubat 2010 tarihleri arasında, Gündüz Gölönü “Etimoloji - ART sergisine davet ediyor.
Süzer Sanat Merkezi Ritz Carlton Hotel Yanı Gümüşsuyu–İstanbul
Tel: (0212) 252 81 31
www.ekavartgallery.com

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin