f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Algı Makinesi-ALAN İstanbul

94 B izlenme  
10.11.2020
Algı Makinesi
Bahadır Çolak, Ceylan Öztürk, Sevgi Kesmen
6 Mart - 12 Nisan 2014
ALAN İstanbul
 
 
ALAN İstanbul çağdaş sanatın dikkat çeken 3 genç isimi Bahadır Çolak, Ceylan Öztürk ve Sevgi Kesmen’i Algı Makinesi sergisinde bir araya getiriyor.
Platon okulunun kapısında, “Geometri bilmeyen giremez.” yazmaktaydı. Platon’a göre gündelik duyular dünyamızın üstünde kusursuz bir formlar dünyası vardı. Bu kusursuz dünya kusurlu hayatlarımızın idealize edilmiş halini içermekteydi. Bu düşünce biçimi çağlar boyunca Batı metafiziğinin erkek aklının eril yansıması olarak dalga dalga günümüze doğru taşınırken 19. ve 20. Yüzyıl modernizminin içinde yükselen bir dizi sanat ve düşünce akımı ile büyük bir yapı-söküme uğratıldı. Kusursuz geometrik formlar dünyasının klastrofobik katılığı buharlaşırken yaşamı olumlayan yeni bir etik ve estetik bakış çağımıza damgasını vurdu.
Çağdaş sanatın hayat ile kurduğu ilişki bir karşıtlık ilişkisi olmaktan epeyce uzak. Hayatın içinde bazen olumlu güçlerin açığa çıkarıldığı ve bazen de sabit yapıların kaçış çizgilerinin kodlarınının taşıyıcısı bir üretim alanı. Peki bizleri çevreleyen, mekansallaşarak tüm algılarımızı ele geçiren nesneler dünyası ile yabancılaşmamızı engellemenin bir imkanı var mıdır? Biz içine nakşolduğumuz, kendi ürettiğimiz kültürel dünyanın mutlu veya mutsuz birer esiri olarak yaşamayı neden ısrarla tercih ederiz? Elimizdeki tek kaçış çizgisi doğaya kaçış anlamına mı gelir? Mimarlar ve tasarımcılar köksapsal akışkan planlamalar ve yapılar düşünedururken içinde yaşamaya devam ettiğimiz, karşılığını en büyük ölçekte modern kentlerde bulan bu geometrik düzene sanatsal bir diyalog içinde ne gibi cevaplar verilebilir?
Algı Makinesi, 3 genç çağdaş sanatçının farklı araçlarve mediumlar kullanarak bu sorular çevresinde dolaştığı bir sergi niteliğinde. Bahadır Çolak, Ceylan Öztürk ve Sevgi Kesmen büyük ölçekli görsel soyutlamalar ile ALAN İstanbul’uninsan ölçeğinde mimari ve mekansal denklemine dönük çalışmaları bir araya getiriyorlar. Böylece izleyici virtüel ve edimsel olanın biraradalığındaki deneyim sürecine davet ediliyor. Algı Makinesisergisi  6 Mart 2014 ile 12 Nisan 2014 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.
Müzik:Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz