ekavbanner1.jpg.jpg

Antonio Cosentino | Jpeg Takımadaları | Zilberman Gallery-İstanbul

103 B izlenme  
31.10.2020

Antonio Cosentino 

Jpeg Takımadaları

28 Şubat – 29 Temmuz 2020

Zilberman Gallery-İstanbul

 

Cosentino’nun Zilberman’daki üçüncü kişisel sergisi olan Jpeg Takımadaları, 28 Şubat – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında Zilberman’ın ana galeri mekanında görülebilir. 

Antonio Cosentino, teneke heykellerden resimlere, desenlere uzanan pratiğinde şehir üzerine topladığı hikayeleri, fotoğrafları, kentte gerçekleştirdiği yürüyüşlerine ait anlar ve anıları biriktirir; günümüzün kentsel dengelerini hafızaya dair çağrışımlar üzerinden inceler. Edebiyat ve gündelik unsurların bir araya girdiği dünyasında Cosentino, bugün, geçmiş, gelecek, kent, öteki kent ve ev üzerine yeni ama fragmanlı anlatılar kurar. Bu anlatılar onun bir devinim halinde gördüğü, sonu belirsiz, inşa etmek ve yıkmak arasındaki gerilimlerde dolaşan üretim sürecinin yansımalarıdır. 

Cosentino’nun daha önceki sergilerinde olduğu gibi, Jpeg Takımadaları’na da sanatçının kendi yazdığı bir hikaye eşlik eder. İşlerin mi bu hikaye için yapıldığı, yoksa hikayenin mi sergiye göre yazıldığı belli değildir. Bugün, geçmiş ve gelecek, tıpkı üretim sürecinde olduğu gibi hikayenin kendisinde de iç içe geçer. Sergi mekanının bütününe yayılan bir yerleştirme ile Cosentino, bu hikayesinin mizansenini kurgular. Ana kahraman, Jpeg Takımadaları isimli bir ütopyanın düşünü kurar ve oraya doğru bir yolculuk planlar. Bu düşünceleri sırasında sanatçının ve kahramanının kafalarında canlandırdıkları yan öyküler, akıllarına gelen anılar ve geleceğe dair hayaller, sergiyi oluşturan farklı öğelerde kendilerini gösterir. 

Girişte karşılaştığımız harita, kuzeyi Jpeg ve güneyi Aura olarak bölünmüş bir adayı anlatır. Serginin merkezindeki objelerden teneke sürat motoru Aura, 2020, hikayenin kahramanının Jpeg Takımadaları’na gitmek için kullanacağı araçtır. Ancak bu sürat motoru, üzerine yerleştirilmiş bir fabrika ile anlam değiştirir. Walter Benjamin’in tanımıyla, bir sanat eserinin mekanik bir üretime uğramadan, sanatçının elinden çıkmış hali ile sahip olduğu aura’ya, dijital yeniden üretimlerle, kopyalarla dolu Jpeg’li bir ülkede neler olacaktır? Kaptan firar mı edecektir? Serginin değindiği yan öykülerden birine ait Kalypso, 2020 isimli beton apartman, Odisseus’u yolculuğundan alıkoyan tanrıça Calypso gibi serginin kahramanını da yolculuk gayesinden uzaklaştıracak mıdır? 

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz