Arketip Selma Gürbüz

33 B izlenme  
13.11.2020

Selma Gürbüz, yeni sergisinde kültürel bellekte yer edinmiş arketipleri bugünün diliyle yeniden yorumluyor,sorunsallaştırıyor.
Kelime anlamıyla bir bilginin ilk ve ham haline vurgu yapayan arketip, kolektif bilinçaltımızın çalışma biçime işaret ediyor. Kalıp ve şablon gibi anlamlara da işaret eden arketip, insan kültürünü oluşturan görsel yapı taşlarını tanımlamak için kullanılıyor.

Kuşaklar boyunca belli davranış kalıpları oluşturmuş sembolleri adlandırmak için de kullanılan kelime, aslında evrensel bilginin sembolik dataları işlevi görüyor. Rüya tabirlerinde, eski mitlerde, edebiyatta ve kültürel araştırmalar alanlarında referansları bulunan kelime, düşüncenin kendisini görünür kıldığı ideal örneklem olarak tanımlanabilir.

Selma Gürbüz, bir önceki sergisinde, davetsiz şekilde üzerimize gelen ve sosyal, kültürel, politik mesajlar taşıyan imgeleri dönüştürüyordu.

Kökünde feminist bir yaklaşımla, tekrar edildikçe içeriği boşaltılan kadınsı imgelerin bugünkü konumunu sorgulamıştı sanatçı. Pop sanatın aşırı anlam yüklü baskın renk ve biçim dilinin olduğu kadar, masalsı bir özün de sunduğu hayal gücü avuntusunun hüzünlü etkileri vardı Selma Gürbüzün çalışmalarında.

Sanatçı Arketip adlı yeni sergisinde sanat tarihinde ve kültürel bellekte yer edinmiş imgeleri birer ana form olarak kabul edip yeni baştan tasarlıyor. Pek çok resme konu olmuş Adem ve Havvanın cennetten kovuluş sahnesi, Velasquez’in Nedimeler adlı başyapıtının yeniden yorumu, Antik bir heykelin zihnimize kazıdığı güç ve iktidar olgusu gibi hepimizin çok iyi bildiği imgeleri bağlamlarından koparıp, kendi özel resim dilinin bir parçası kılıyor.

Sanatçı kimi çalışmasında sanat tarihinde pek çok resimde karşımıza çıkan çıplak kadın olgusunun erotik ima ve anlamlarını da feminist bir eleştiriyle yorumluyor. Selma Gürbüz, izleyicisiyle konuşurcasına, seyircisinin çok iyi bildiği konuları onlarla paylaşıyor.

Aşk, ölüm, iktidar, cinsellik gibi olgular etrafında dolanarak onların tarihte hangi arketiplerle görünür kılındığını, hangi arketiplere hapsedildiğini araştırıyor. Kimi zaman makasla kesilmiş izlenimi veren, kimi zaman bir grafiti efektiyle şekillendirdiği figür ve canlılarıyla sanatçı, güncel ifade biçimleriyle olan yoğun ilişkisini hem resim hem de heykel çalışmalarıyla sürdürüyor.

1-13 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek olan sergi aynı zamanda İstanbul Bienaline de evsahipliği yapan Antrepo binasında gerçekleştiriliyor.

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin