Ersan Deveci-Çocuk Oyuncağı

60 B izlenme  
10.12.2020

Ersan Deveci
Çocuk Oyuncağı
Dirimart
6 Eylül – 6 Ekim 2012
 
Çocuk Oyuncağı, Deveci’nin askeri ögeleri büyük ölçüde otobiyografik bir yaklaşımla konu eden çalışmalarından oluşuyor. Sanatçı, militarizm algısını kişisel ve toplumsal bellek bağlamında irdelerken, söylemini alışılageldik politik göndermelerin dışında, sembolleştirmelerden uzak, tamamen plastik anlatımın gücünü kullanarak görünür kılıyor.

Ersan Deveci çalışmalarını, askeri geçmişiyle bugünkü sanatçı kimliği arasındaki gerilimli diyalog üzerine temellendiririr. Sanatçı, bir dönem mesleki dünyasını oluşturan savaş araçları ile arasındaki sevgi ve nefret ilişkisini, varoluşsal bir hesaplaşma halinde sergiler. Savaş araçlarının gerçek amacını tam olarak bilmeksizin, onlara hayranlık duyan bir çocuğun göreceği şekilde bu araçları birer düş ve oyun nesnesine indirger. İlk kişisel sergisi için seçtiği isim ile hem oyun metaforunu hem de kişinin özgürleşmesinin ve kendini yeniden konumlandırmasının sanat yoluyla aslında ne denli basit olabileceğini vurgular.

Sanatçının tercih ettiği kurgusal dil, izleyicilerin sergide karşılaştıkları görüntüleri anlam yönünden tekrar okumalarına olanak verir. Bu kendini belli belirsiz hissettiren kurgusallık, imgeleri doğrudan temsil ettikleri kavramlardan sıyırarak, yeni çağrışımlara zemin hazırlar. Bu noktada, karşılaşılan görseller tehdit edici özelliklerini yitirip, izleyiciyi rahatsız etmemeye hatta çekici hale gelmeye başlar. Sanatçı, şiddete eğilimli güdülerin ve güce karşı duyulan hayranlığın yeniden sorgulanmasına aracı olur.

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin