f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Foto Kolaj - Burcu Perçin

38 B izlenme  
3.12.2020

Burcu Perçin‘in ‘Foto –Kolaj’ adını verdiği çalışmalarından oluşan sergisi 9 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında C.A.M Galeri / Beyoğlu’nda izlenebilir. ‘Foto – Kolaj‘ sergisini sanatçı söyle yorumluyor ; “Resimlerime koyduğum tüm unsurların benim kararımla belirlenmesi ve bütünü kontrol altına alma ihtiyacı, kolaj sürecini başlattı.

Başlangıçta kolajların resimlerle doğrudan parallellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Zamanla bu bağı yavaş yavaş koparmaya başladım. Kolajlar kendi içinde, tuval resmi dışında farklı bir disiplinin alanının bakışını daha fazla içermeye başladı. Kolajları, sözünü ettiğim kontrol duygusuyla, rastlantısallığa izin vermeden, yalnızca kendi çektiğim fotoğraflar üzerinden kurguluyorum.

Tasarlama sürecim böylece çekim aşamasında başlıyor aslında. İç ve dış mekan fotoğrafların birleşmesiyle meydana gelen yeni mekan tanımsız oluyor. Böylece, bir taraftan her şeyin değişebilirliğini vurguluyorum. Temalarda, insanın doğasına ve yaşayışına dair tanımlar, bütüne dahil olmaktadır. “ C.A.M Galeri Şehbender sokak. No 4 Kat 1 ,Asmalımescit / Tünel ,Beyoğlu

Devamı

Seçtiklerimiz