f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Geometrinin Düzeni | Macar Kültür Merkezi

93 B izlenme  
4.11.2020
Macar Kültür Merkezi
Geometrinin Düzeni
25 Nisan – 18 Eylül 2016
Macar Kültür Merkezi
 
 
Sanatın iç gelişmesinin ve toplumla uyumlu değişiminin doğal bir sonucu olarak 20’nci yüzyılın başlarında yenilikçi artistlerin gerçeğin somut motiflerinden vazgeçmesine ve düşüncelerini veya duygularını şekil ve renkler aracılığıyla ifade etmesine neden oldu. Bu gayretlerin sonucu olarak başlıca etkileyici renkleriyle ve kesin tasarlanmış şekilleri sayesinde anlam ifade etmek isteyen görsel sanatlardaki soyutlama ortaya geldi. Görsel sanatlarda özdüşünümsellik, medyum ve fonksiyonların sorgulaması önem kazandı. Rusya’da, Hollanda’da, sonraları Almanya’daki Bauhaus atölyelerinde ve ABD’de geometrik öğelerden oluşan ressamlık ve heykeltraşlık calışmaları başladı.
 
20’nci yüzyılın oldukça zengin Macar sanat hayatında soyutlama ve soyutlamanın çeşitleri dünya savaşları arasındaki senelerde ve bunu takip edenlerde de – daima aşikar bir yerel havaya sahip olarak - ciddi gelenek ve prestije sahiptiler. Şimdiki sergimiz Gabor Kovacs Sanat Vakfı’nın ve KOGART Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan derlenen eserler aracılığıyla bu dönemin resim ve heykel çalışmalarını tanıtmayı amaçlıyor. Bu mümessil derleme altmıştan fazla seneyi kapsayarak, geçen yüzyılın ortasından günümüze kadar geometrik soyutlama üslübunun en önemli Macar eserlerini sizlere sunar.
 
Sergilenen artistler:
Gábor Attalai, Imre Bak, László Bartha, Zoltán Bohus, Tibor Csiky, Pál Deim, János Fajó, Ádám Farkas, György Gáspár, István Haász, László Hajdú, István Haraszty, Tamás Hencze, György Jovánovics, Zénó Kelemen, Tamás Konok, Péter Lengyel, Ferenc Martyn, János Megyik, Sándor Molnár, István Nádler, Gellért Orosz, Tamás Szikora, Tibor Vilt.
 
Müzik: Müzikotek
 
 
Devamı

Seçtiklerimiz