Guido Casaretto - Sistem Dışı Bağıntılar

78 B izlenme  
10.12.2020

Guido Casaretto
Sistem Dışı Bağlantılar
15/09/2012 - 20/10/2012
CDA Project

Mısır Apartmanı’ndaki CDA-Projects, sezonu genç sanatçı Guido Cassaretto’nun yeni kişisel sergisi ile açıyor. Sistem Dışı Bağıntılar isimli sergi, birey ve mekan ilişkisinin, matematik tabanlı çalışan programlar aracılığıyla oluşan sistemlerinin ‘imaj yansımalarını’ sergiliyor.

Şeffaf plexi malzeme üzerine özel bir işleme tekniğiyle aktarılan bu içerikteki figürler ve elemanlar, -sanatçıya göre- basit bir suret olmaktan öteye gitmemekte; et –varlık, fenomen olarak “yaşamamaktadırlar”. Matematiği ve işlemi merkezine alan bir üretim süreciyle oluşan bu çalışmalar, doğa sistemini simüle etmekten ziyade matematiğin onlarla olan ilişkisini simüle ediyor.

İzleyicinin imaj hafızasının oluşturduğu içgüdü, çalışmaları matematiksel tabandan oluşan bir imajdan çok fiziki dünya sistemine yaklaştırıyor. Malzeme olarak seçilmiş şeffaf yüzey, kendine has niteli(ksizli)ğiyle  doğa sistemine gerçekten işaret eden tek elemandır. Sanatçı İzleyiciye İmajlarla karşı karşıya geldiği zaman bilgisayar tabanlı (sayısal) bir sistemden oluştuklarını algılatırken, aynı zamanda içindeki elemanlarla yakınlık kurarak kendi oluşum süreçleriyle çelişkiye düşmesine olanak veriyor.  

Üretilmiş bir yüzeyin her şeyden önce kendine işaret ediyor olduğunu düşünen sanatçının kullandığı şeffaf malzeme, sergilemeyi de özel bir deneyime dönüştürüyor. Yüzeyler, üzerindeki suret-bireyleri ve onların içinde bulunduğu uzamı taşıdığı kadar; bu çalışmaların içinde bulunduğu sergi mekanını da kendine temel katman alarak doğrudan ilişki kuruyor. Mekanı sadece görsel olarak değil ama izleyicinin algısını üçüncü boyuttaki etkileme gücüyle de Sistem Dışı Bağıntılar, izleyiciye, bu matematiksel denklemin dolaylı bir elmanına dönüşerek, sergiyi bir anlamda içerden deneyim etme ve kendi bağıntılarını kurma olanağı veriyor.

Sergi 15 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında  Mısır Apartmanı’ndaki CDA Project' te görülebilir.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin