d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Refik Anadol | Eriyen Hatıralar | Pilevneli Gallery

140 B izlenme  
3.11.2020

Refik Anadol 

Eriyen Hatıralar 

7 Şubat – 10 Mart 2018

Pilevneli Gallery

PİLEVNELİ, 7 Şubat – 10 Mart 2018 tarihleri arasında Refik Anadol’un hatırlama sürecinin maddesel boyutlarına ilişkin son projesine ev sahipliği yapıyor. “Eriyen Hatıralar”, ileri teknoloji ve çağdaş sanatın kesiştiği noktadaki temsil imkânlarına yeni açılımlar getiriyor. İnsan beyninde anılara erişim esnasında ortaya çıkan dalgaların veri koleksiyonlarına dönüştürüldüğü disiplinler arası işler, izleyicileri Anadol’un hafızaya dair yaratıcı vizyonunun içine çekiyor. 

Amerikalı filozof John Dewey, "Bilim, anlamları açıklar; sanat ise bunları ifade eder" diyerek, bu disiplinlerin temel iletişim biçimleri olarak kabul ettiği noktalar arasında merak uyandırıcı bir ayrım yapar. Refik Anadol’un “Eriyen Hatıralar” sergisindeki dışavurumcu çalışmaları, Dewey’in bu tezine cevap niteliği taşıyor ve izleyicilere hem bilimi açıklayan hem de sanatsal ifadeleri sorgulayan eserler sunuyor. 

Veri tabloları, artırılmış veri heykelleri ve ışık projeksiyonlarından oluşan sergi, insan beyninin motor eylemlerinin sanatsal biçimlerde yorumlanmasına yardımcı olan teknolojik gelişmeler sayesinde bir araya getirilmiş. Her bir iş, sanatçının Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco kampüsündeki Neuroscape Laboratuvarı tarafından sağlanan gelişmiş teknoloji araçlarını kullanarak yaptığı deneyler sonucu ortaya çıkmış. Neuroscape, hem sağlıklı hem de nörolojik sorunlar yaşayan bireylerin beyin fonksiyonları üzerine yoğunlaşan çalışmalar sürdüren bir sinirbilimi merkezi. Anadol, birim zamanda sinir dalgalarındaki değişimleri ölçerek beynin nasıl çalıştığına dair net kanıtlar sunan EEG makinesi (elektroansefalografi) sayesinde bilişsel kontrolün sinirsel mekanizmaları hakkında veri topluyor. Sergideki çok boyutlu görsellerin özgün algoritmalarının yapı taşlarını, makine zekâsı yardımıyla elde edilen bu veri kümeleri oluşturuyor. 

Anadol'un eserleri sadece ileri teknoloji ve sanatın üretken birlikteliğini değil, aynı zamanda Antik Mısırlılardan “Blade Runner 2049 / Bıçak Sırtı 2049”a kadar insan belleği üzerine yapılmış pek çok çalışmayı ele alıyor. Serginin ismi “Eriyen Hatıralar”, sanatçının etkilendiği felsefi tartışmalar, akademik araştırmalar ve bellek konusunu merkezine alan sanat eserleri arasındaki beklenmedik bağlantılara atıfta bulunuyor. Başlık aynı zamanda yapay zekanın bireysellik ve mahremiyetle çatışmadığı yeni bir sanat alanının olasılığını sorgularken, sinirbilimi ve teknolojinin yüzyıllardır süren felsefi tartışmalarla iç içe geçmesine dikkat çekiyor. 

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz