Sandra del Pilar | “Both Eyes in My Two Hands” | Zilberman Projects| İstanbul

105 B izlenme  
3.12.2020

Sandra del Pilar

A highlight of “Both Eyes in My Two Hands”

18 Eylül – 2 Aralık, 2020

Zilberman Projects | İstanbul

Zilberman Projects| İstanbul Almanya ve Meksika merkezli sanatçı Sandra del Pilar'ın Zilberman | Berlin'de 11 Eylül - 14 Kasım, 2020 tarihleri arasında sergilenmekte olan "Both Eyes in My Two Hands" adlı kişisel sergisinden bir kesit sunan seçkiye 18 Eylül - 2 Aralık 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.

Serginin adı İki Gözüm İki Elimde Meksikalı şair Sor Juana Inés de la Cruz’un (1648-1695) bir sonesinden gelmektedir: İki gözüm iki elimde / Ve sadece dokunduğum şeyi görüyorum (“tengo en entrambas manos ambos ojos / y solamente lo que toco veo”). Sone gerçekliğin sahiden gözlerle görülüp akıl yoluyla mı anlaşıldığını, yoksa gözlerin de aklın da rüyamsı birer yanılsama mı olduğu üzerinde durur. Dünyaya diğer duyularla da, örneğin dokunsal bir şekilde, ellerimizi kullanarak yaklaşmamız da gerekmez mi?

Sandra del Pilar resimlerinde genellikle baskı ve adaletsizlik hikayeleri olan, gündelik yaşamda ya da medyada karşılaştığı olaylarla ilgilenir. Fail kurban ilişkilerini, özel ve kamusal alandaki şiddet eylemlerini ve Meksika uyuşturucu kartellerinin kestiği acımasız cezaları (Giganten-I, 2020) araştırır ve kayıp ve unutulmuş olanları hafızasına çağırır. Sandra del Pilar rüyamsı ve gerçek dışı görünen sekanslarda güncel ve tarihsel, özel ve politik, bireysel ve kolektif hafızanın ve gerçek ile hayali olanın buluşmasına izin verir. Resimlerinde düşünce tarihinin çeşitli geleneklerinden düşünme ve duygulanım yollarını bir araya getirir. Lirik metinler, Barok dönemden motifler (vanitas, memento mori) veya Yunan mitolojisi, İncil’den figürler (Vaftizci Yahya), metaforlar ve alegoriler zaman ve mekanın ötesinde iç içe geçer.

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin