3a7e4156-a51b-4e86-8628-bf6c58d1ed0d.jpeg

Saygun Dura | Arada | Millî Reasürans Sanat Galerisi

132 B izlenme  
10.06.2022

 Saygun Dura

 “Arada” 

  9 Mart - 9 Nisan 2022 

  Millî Reasürans Sanat Galerisi

 

Saygun Dura’nın “Arada” sergisi, Van Gölü’nün yaşayan tek ve endemik bir balık türü olan İnci Kefali’nin  kendi habitat’ı içindeki hallerinden oluşmaktadır.

Sergiyle ilgili olarak Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu şunları belirtiyor: “Sergide, suyun yüzeyindeki coşkulu faaliyetlere ve gölün dibindeki ürkütücü ve uhrevî sakinliğe bakan, büyük ölçekli iki ayrı fotoğraf serisi var. Serilerden biri, Türkiye'nin doğusundaki Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olduğu bilinen, inci kefalinin göçünü yansıtmaktadır. Türün hayatta kalması için bu neredeyse törensel eylemin betimlenmesinde çok sayıda alt metin olduğu halde, görüntüler ivedi sorunlarla ilgilidir ve doğanın yeniden üretme, uyum sağlama ve gelişme yeteneğinin daha evrensel kodlarını ortaya koyar. Sergideki eserlerin ikinci kısmı ise, inci kefalinin doğal yaşam ortamı olan mikrobiyalitleri göstermektedir, fakat onlar boştur ya da terk edilmiştir. Van Gölü, birkaç metreye ulaşan ve dünyadaki en büyük organo-dimanter tortulara (mikrobiyalitler) sahip olduğu için benzersizdir (Kempe et al., 1991). Sahneler ise tekinsiz ve hayalet gibidir. Görüntüler, gölün dibinde aynı anda çelişen dinginlik, sessizlik ve dramayı yakalar.”

Devamı

Seçtiklerimiz