f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Doğukan Çiğdem | Arada Yaşayanlar | Galeri/Miz

120 B izlenme  
7.03.2024

Doğukan Çiğdem 

Arada Yaşayanlar

9 Ocak - 23 Şubat 2024

Galeri/Miz

https://galerimiz.com

Galeri/Miz, 23 Şubat 2024 tarihine kadar Doğukan Çiğdem’in “Arada Yaşayanlar” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Emre Zeytinoğlu’nun kaleme aldığı yazı ve Doğukan Çiğdem’in eserleri ile birlikte ‘’Yaratma dürtüsü’’ ve ‘’ilerleme’’ kavramlarını tartışan sergide, insan-doğa-toplumsallık arasındaki sürekli değişimi ve onlara ait sembollerin bu değişim karşısında aldığı halleri sorgulanıyor.

Önceki sergilerinde, bazen mitlere ya da inanç sistemlerine ait sembollerin modern dönemde nasıl kılık değiştirdiğini, o değişimin de insanda hangi “psikolojik yarılma”lara neden olduğunu ele alan, bazen de arkaik yaşam koşullarını belirleyen kültürel kodların nasıl bir kaymaya uğradığını, kendi imgesel çözümlemeleriyle ortaya koyan Doğukan Çiğdem, ‘’Arada Yaşayanlar’’ adlı kişisel sergisinde, insan, doğa ve toplumsallık arasında süregelen değişimlere ait sembolleri, alışılmış gösterge ilişkilerinden soyup farklı ilişkilere sokuyor ve karşımıza bir kez daha yeni kompozisyonlar seriyor.

Doğukan Çiğdem “Arada Yaşayanlar” sergisiyle praksis edimler üzerine yeni bir bakış sunuyor. İzleyiciyi insan varoluşunun temel dinamiklerini keşfetmeye, yaratımın ve bozmanın ince çizgilerini sorgulamaya davet ediyor. Bilincin ve varoluşun kesişiminde bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaratma ve yok etme arasındaki denge üzerine bir düşünceye yol açan, insan varoluşunun temel sorularını sorgulayan, kısaca yaratımın ve yokluğun arasındaki ince çizgide gezinen bu özel sergiyi 23 Şubat 2024 tarihine kadar Galeri/Miz’de ziyaret edebilirsiniz. 

Devamı

Seçtiklerimiz