Seyit Mehmet Buçukoğlu | Şairâne Serbestlik | Galeri Işık

86 B izlenme  
5.11.2020
Seyit Mehmet Buçukoğlu
Şairâne Serbestlik
5 - 25 Nisan 2017
Galeri Işık
FMV Galeri Işık, Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun 17. Kişisel Sergisi “Şairâne Serbestlik”e ev sahipliği yapıyor…
Eserlerinin temelini genel olarak, doğanın kendi özündeki katıksız ve dolaysız malzemesiyle şekillendiren Seyit Mehmet Buçukoğlu, yine doğanın var olan kendine has söylemine sanatsal pratikleri içinde yeni bir dil ve yeni bir aktarım kazandırıyor. Sanatçı bu yeni aktarım aracını bir resim yüzeyi olarak şekillendirirken, tuval ya da kâğıt yüzeylerde söylemlerinin çoğunu şiirsel bir üslûp şeklinde ele alıyor. Her bir cümle, kelime, harf ve benzerleri, sanatçının kendi yaşam süreci içindeki duygu aktarımlarının birer yansıması niteliğinde şekilleniyor. Ancak, izleyici tarafından net okunamayan bu söylemler, resmin lirik anlatımına gizil bir devinim katıyor. Cümleler, kelimeler ya da harfler, farklı somut doğa imgeleri ile ilişkileri bağlamında izleyenle bütüncül bir tavırla ilişki kuruyor.
Sanatçı için Aristo’nun başyapıtı “Poetika”, yeni serisinin şekillenmesinde ilham kaynağı olurken, sergi isminin “Şairâne Serbestlik” olarak seçilmesinde de önemli bir referans oluşturuyor. ‘Poetik’; “yapmak, üretmek, yaratmak” gibi ontolojik kökenleriyle doğanın sunduklarının resim diliyle aktarımında lirik olduğu kadar sessiz ve etkili bir bağlam da oluşturuyor. Çünkü sanatçı, insanî duyguların doğa karşısında salınımı ve yaşamın gerçekliği bakımından gerekliliği konusunu irdeliyor. Sanatçının gözüyle bu anlatı; resim yüzeyini bir mektup sayfası ya da mekân gibi kullanmakla, doğanın özüne dair özlü bir sözü, izleyicisine sessizce ancak derinden duyumsatıyor.
Burada sanatçı ve doğa arasında bir mektuplaşma söz konusudur denilebilir. Bu nedenle doğa, kendisini dinleyen ve gören sanatçısına yolladığı mektuplarında, varoluşuna ters bir durumda bırakıldığını, kendi estetiğinden giderek yoksun hale getirildiğini de iletmektedir. Sanatçı ise, yok oluşu estetik bir kaygı içinde izleyici önüne çıkararak, doğanın insan için ne kadar yaşamsal olduğunu, özündeki estetiğin aslında insanı yaşama bağlayan en temel bağlardan olduğunu, bireysel ve toplumsal alanda bu estetik bakışın yitirilmemesi gerektiğini minimal bir anlayışla vurgulamayı seçiyor.
Sanatçı, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden, 2010 yılında aynı fakültenin Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2007- 68.Devlet Özgünbaskı Yarışması BAŞARI ÖDÜLÜ, 2008-Milli Olimpiyat Komitesi Olimpik Sanat Yarışması 1.’LİK ÖDÜLÜ, 2011-İstanbul Rotary Kulübü Sanat Yarışması SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ, 2011-RH+ArtMagazine Dergisi YILIN GENÇ RESSAMI ÖDÜLÜ, 2013 – 13. Şefik Bursalı Resim Yarışması – BAŞARI ÖDÜLÜ, 2013 – PEKER Sanat Ödülleri – BAŞARI ÖDÜLÜ ve 2014 – 36. DYO Resim ve Özgünbaskı Yarışması – BAŞARI ÖDÜLÜ başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası sanat ve tasarım yarışmalarında 60 ödülü bulunmaktadır. Yurtiçinde 16 kişisel sergi açmıştır. Aralarında yarışmalı sergilerin de bulunduğu ve 11 tanesi yurtdışında olmak üzere birçok karma sergiye katılmıştır. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı’ndan 2013 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programı’na başlamıştır. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi G.S.F. Plastik Sanatlar Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve sanatsal üretimlerini kendi özel atölyesinde devam ettirmektedir.
Sanatçının “Şairâne Serbestlik” adlı kişisel sergisi, 5-25 Nisan 2017 tarihleri arasında FMV Galeri Işık'ta izlenebilir.

Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz