f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Sine Qua Non / Olmazsa Olmaz| Ekavart Gallery

101 B izlenme  
5.11.2020
“Sine Qua Non // Olmazsa Olmaz”
7 - 31 Mart 2017
Ekavart Gallery
 
"Bir kadın olmadan yaşanmayacağı doğru değildir. Bir kadın olmadan yaşanmış olunmaz sadece…”
Karl Kraus
EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı 25. yıl etkinlikleri kapsamında, 25 erkek sanatçının kadınlara ithaf ettikleri resim, heykel, video art gibi farklı disiplinlerden oluşan yapıtları 7-31 Mart tarihleri arasında Ekavart Gallery’de izleyiciyle buluşuyor.
Yüzyıllardır sanat yapıtlarında kadın imgesi Tanrıça olarak tapınılan kadın ya da sanatçıya ilham veren kadın olarak temsil edilmekte. Kadınlar için sözler söylenmiş, yazılar yazılmış ya da imgeler üretilmiş. Öykülerde kadın bambaşka biçimlerde karşımıza çıkmakta. Pandora’nın Kutusu’na baktığınızda insan soyunu cezalandırmak için yaratılmış, Adem ve Havva’da ise ilk günah eylemini üstlenmiş olarak söylencede belirtiliyor. Şeytansı imgeler ve söylenceler bu efsanelerin birer süreği gibi.
Erken dönemlerde doğurganlığı ile kutsiyet atfedilen, Antik Yunan döneminde bedenin yüceltilmesine uzanan süreçte tasvir edilen kadın, Rönesans dönemiyle birlikte üzerindeki giysiyi tekrar çıkartır. Sonrasında ise, birçok alanda karşımıza çıkacaktır. Bunlardan belki de en başta, Delacroix’nin eserinde özgürlüğün simgesi olarak yer alması ve böylece kavramın kadın bedeninde kişileştirilmesi akla geliyor.
Femme Fatale’dan meta-olarak kadın imgesinin kullanımına kadar birçok tartışmanın da odak noktasında kadın. Bu kadar detay dolu bir konuda söylenen sözlerin ve üretilen imgelerin üzerine bir küçük söz nasıl eklenebilir? İşte bu sergi, buna dair küçük bir katkı arzusundan hareket ediyor. Bu coğrafyada erkeğin gözünden kadına bakışın bir kesitini, farklı yaş gruplarından sanatçıların katılımıyla sunmaya çalışma arzusu da diyebiliriz.

Küratör:
Döne Otyam
 
Sanatçılar:
Abidin Dino, Ali Raşit Karakılıç, Ali Şentürk, Ataol Behramoğlu, Aykut Cömert, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Baykam, Erdal Duman, Fatih Aydoğdu, Ferhat Özgür, Fırat Engin, Harun Antakyalı, Horasan, İsmet Doğan, Koray Erkaya, Muhsin Akgün, Murat Tosyalı, Mustafa Duymaz, Mustafa Sevinç, Muzaffer Akyol, Osman Dinç, Sıtkı Kösemen, Şevket Arık, Yılmaz Aysan, Yusuf Taktak.
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz