f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

''Varsayılan'' Guido Casaretto - Can Ertaş

105 B izlenme  
3.03.2021

Sanatorium Sivil Sanat İnisiyatifi, 26 Mart – 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Can Ertaş ve Guido Casaretto’nun “Varsayılan” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.
Postmodernizmin temel temalarından biri olan ve güncel sanatta sıklıkla tartışılan “temsil” sorunuyla ilgili düşüncelerden yola çıkan sergi, temsilin bireysel deneyime göre nasıl bir dil ile üretildiğinin öznel bir varsayıma dayanmasını, sanatsal üretimdeki farklı yorumlar üzerinden okunması üzerinden ele alıyor.

Nasıl ki Julia Kristeva’nın dediği gibi ‘’metin her zaman başka bir metne yanıt verir’’ ise, kişisel bakış açısıyla üretilmiş varsayımsal bir görüntünün temsili de karşısında başka bir görüntünün temsiline cevap veriyor.

Bu bağlamda, Guido Casaretto’nun minimal formlardaki tasarımsal işlerindeki kimlik ve kimliksizlik üzerinden değerlendirilen öngörü ile Can Ertaş’ın öznelliğin minimal olarak yansıtıldığı kompozisyonlarındaki anlatım dili, izleyicilere, zıtlıklar ve benzerlikler üzerinden tanımlanmış bir seyir sunuyor.

Devamı

Seçtiklerimiz