973c8d03-2093-4610-8d2b-5be8c458cec0.png

Vurgu ve Sessiz Kalış

10 B izlenme  
27.01.2021

Siemens Sanat "Vurgu ve Sessiz Kalış" sergisi, temsiliyet, iktidar olma ve bireyin karşıt görüşüne dikkat çekiyor.

"Günümüzün sınırlar ötesi dünya algısı, kamusal alanda diğerinin temsilinin yerini farklılığın ikili görünümüne terk ediyor. 'İkiye yarılmalar' ve 'Bölünmeler', günümüz politik ortamının bir sonucu olarak aktüel bireyi, her türlü özerklikten ya da temsil edicilikten yoksun bırakıyor".

Bu ana çerçevede oluşturulan sergide küreselleşmeyle birlikte oluşan ulusaşırı denetim mekanizmalarının bireyi bir taraftan özgürleştirirken, öte yandan tüketim kültürünün sömürgeci hakimiyetinin bireyi nasıl kuşattığı tartışılıyor.

Sergide aynı zamanda, bireyin bu kriz halini aşabilmek için özgürleştirici stratejilere ihtiyaç duyduğu görsel olarak vurgulanıyor.

Üç farklı sanatçının, günümüz dünyasına farklı açılardan baktığı Vurgu ve Sessiz Kalış sergisi 22 Ocak 2012'e kadar, haftanın her günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında Siemens Sanat'ta ziyaret edilebilir. 

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin