3dcb48cd-0eab-4c0c-8c19-3b578c324562.jpg

Zeynep Kayan | A Highlight of One Two One Two Three | Zilberman Project Space

105 B izlenme  
21.05.2022

Zeynep Kayan 

A Highlight of One Two One Two Three

26 Şubat – 30 Nisan 2022

Zilberman Project Space

 

Zilberman Project Space, 26 Şubat – 30 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında Zeynep Kayan’ın ‘A Highlight of One Two One Two Three’ adlı Berlin’de yer alan sergisinin ön izlemesini İstanbul’da sanatseverlere sunuyor. Sergide sanatçının Zilberman İstanbul'da tarihi Mısır Binası'nın ikinci katında sergilenen video yerleştirme ve fotoğraf çalışmaları yer alıyor.

Zeynep Kayan'ın kişisel sergisi, hem bireysel hem de seri olarak sunulan video ve fotoğraflardan oluşuyor. Yıllar boyunca, sanatçı genellikle dans koreografilerine atıfta bulundu, örneğin Trisha Brown'ın Birikim performansı bu tekrarlardan oluşan koreografiye örnektir.  Serginin başlığı bu tekrar ve varyasyon ritmine ayak uyduruyor: bir iki bir iki üç.

Kayan'ın başlangıç ​​malzemesi hareketli görüntülerdir. Bunlardan geliştirilen videolar ve video fotoğrafları bazen yan yana bulunur, ancak bazen yalnızca video fotoğrafları kalır. Kayan onları daha fazla işleme tabi tutar: tekrar taranmadan önce bilgisayar ekranından fotoğrafları çekilir veya eski bir yazıcı kullanılarak çıktıları alınır. Bu, azaltılmış bir uzamsallığa yol açar ve odağı yüzeyin ve haptiklerin malzeme durumuna getirir. Figürasyon ve soyutlama arasında hareket ettikleri için motiflere ulaşmak daha zor hale gelir.

Sanatçı, antik mitolojideki Parcae'ye benzer bir şekilde, etkilenenlerin göremediği yaşam ipliğini örerek görüntüyü yönlendiriyor. Kayan'ın çalışmasında, resmin tamamını gözlemcinin gözünden saklayan şey, görüntü bölümünün sınırlarıdır. Sadece yakalanan anlardan hareketin sürekliliğini yeniden kurabilirler.

Zeynep Kayan, sınırlı hareket malzemesini sistematik olarak değiştirir. Hareketler çok karmaşık veya alan çok darsa tetiklenen hayal kırıklığı da dahil olmak üzere farklı duyguları ifade eden sürekli yeni varyasyonlarda dener. Tekrarlar genellikle yanlış hareketlerin sonucudur. Başarısızlık sapmalara ve doğaçlamalara yol açabilir. Yeni girişimlerde bulunurken, tesadüfi olaylar genellikle beklenmedik olasılıkların önünü açabilir. 

Devamı

Seçtiklerimiz