5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK Sergisi AKBANK SANAT’ta | ARTtvNews

ArtNews

5 yıl önceKurulduğu günden itibaren ülkemizin çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren dikkat çeken etkinliklere imza atan AKBANK SANAT, mimarlık dünyasının önemli temsilcilerinden TABANLIOĞLU ARCHITECTS ve MİMARLAR+ HAN TÜMERTEKİN ofislerinin çalışmalarını ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK Sergisi’yle 28 Kasım 2018 – 05 Ocak 2019 tarihleri arasında sanat severlerle buluşturuyor.
Serginin küratörlüğünü Prof.Dr.Hasan Bülent Kahraman ve sergi danışmanlığını Luca Molinari üstleniyor. Serginin küratörü Prof.Dr.Hasan Bülent Kahraman, sergiyi şu şekilde özetliyor:
“Mekan insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir. Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir varoluş gerçeğidir. İnsanî olan her kurgu mekanla iç içedir ve mekanı aşmak en önemli felsefi sorunlardan biridir. Mekan son kertede kimlik, bellek ve aidiyet demektir. En katmanlı kültürel tartışmalar öyle görünmese dahi mekânsal göndermelerle gerçekleşir. Mekanın soyutlanması varlığın metafizik anlamlarına açılacaktır. Son kertede ise mekan dinamikleri kültürel göndermeleri kapsar. Güncel sanatın sanatsal olduğu kadar politik ve felsefi saiklerle mekanı temel bir kabul olarak ele alması bu sorunun karmaşık yapısından türer. Tabanlıoğlu ve Tümertekin farklı yapılar, farklı coğrafyalar ve farklı kimlik ve aidiyetler içinde kendi yapılarını tasarlar ve kurarken eylem ve fizik ile tasavvur ve soyutlama arasında söz konusu karmaşayı söz konusu ediyor. O karmaşadan lineer ve organik olmayan müdahale edilmiş ama kendi birikimine yaslanmaktan da çekinmeyen bir soyutlama çıkarıyor. Geriye kalan o soyutlamanın gene bir başka mekan içinde sorgulanmasıdır. Her mekan öte/de/ki midir yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?”
 Sergide, Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan, Dakar Kongre Merkezi odakta olmak kaydıyla, Bodrum Havalimanı, Bodrum Loft, Atatürk Kültür Merkezi, Beyazıt Kütüphanesi, Baksı Kadın İstihdam Merkezi, Lusail Benchmark, Balhambar Kitaplık-Cafe, New York’tan konut örnekleri gibi farklı projelerin çizim, maket, fotoğraf, video, malzeme örnekleri ve mock-up’lar gibi çeşitli enstümanlarla mimari anlatısı yer alıyor.
 Tabanlıoğlu Mimarlık ortağı Melkan Gürsel, “Mimarlık pratiği bir alanı, bir mekânı, o yerin kendi imkanlarından referans alarak, “en iyi” şekilde örtmek ve yaşatmaktır. Yerine ve zamanına bağlı olarak, “İyi”nin içeriği göreceli olarak değişse de yaşamın akışını kolaylaştırmak, mutluluk katmak mimar için ana odak olmalıdır. Leonardo da Vinci’nin yüz yıllar önce söylediği gibi -Sadelik gelişmişliğin nihai safhasıdır-” diye konuştu.Murat Tabanlıoğlu ise serginin ana projesi hakkında şunları söyledi: “Tasarımın ilham kaynağı bölgenin tipik coğrafyası ve doğal değerleridir. Senegal’e has Baobab ağaçları, 25 metre veya daha fazla büyüyebilen olağanüstü geniş gövdeleriyle bilinir. Dakar Kongre Merkezi projesini oluşturan farklı işlevlere atanmış bloklar, anıtsal Baobab ağacının korunaklı dalları gibi, tüm mekanları iklim şartlarından ve özellikle direkt güneş ışığından koruyan tek parça bir çatının altında bir araya gelmiştir.”ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK Sergisi Akbank Sanat’ta 05 Ocak 2019 tarihine kadar görülebilir. AKBANK SANAT salı gününden cumartesi gününe 10.30 – 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergi ücretsiz olarak gezilebilir.Hazırlayan: Pınar SaraçoğluEn Çok Okunanlar