d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Sanatta Anı Yakalamanın Sırrı: Momentalizm’de mi Saklı? | Yazan Fulden Karayel Okumuş

Fulden Karayel Okumuş

bir ay önce

Sanatta Anı Yakalamanın Sırrı: Momentalizm’de mi Saklı?

The Secret of Capturing Moments in Art: Is it Hidden in Momentalism?

 

Gün geçmiyor ki hayatın telaşı içinde kaybolup, bir anlık sessizlikte içimizi huzurla dolduran anları yaşamayalım. Günümüzde, herkesin sıklıkla dile getirdiği bu 'an'da kalabilme yeteneği, göründüğü kadar basit değil. Zihnimizin yarattığı engellerle mücadele ederken, bu sade ama güçlü deneyime erişmek her zaman kolay olmuyor. Peki, en son ne zaman bu anların tadını çıkardınız? Belki bir günbatımı seyrederken, belki bir bebekle göz göze geldiğinizde ya da içsel bir müziğin ritmine kapıldığınızda. Ya da belki de bir sanat eserine dikkatlice baktığınızda, o anı yaşamaya başladınız.

Not a day goes by without us getting lost in the hustle and bustle of life, without experiencing moments of tranquility that fill our hearts with peace. Nowadays, the ability to stay in these 'moments', as everyone frequently mentions, is not as simple as it seems. While struggling with the barriers created by our minds, accessing this simple yet powerful experience is not always easy. So, when was the last time you savored these moments? Perhaps while watching a sunset, maybe when you made eye contact with a baby, or when you got lost in the rhythm of a heartfelt music. Or maybe, when you carefully looked at a piece of art, you’ve started to live at that moment…

Bizler tıpkı evrenin bir parçası olduğumuz gibi an dediğimiz o büyük bütünün de birer parçasıyız. Hakkını vererek yaşanmış bir an, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu, çözüldüğü ve bittiği yerdir. An’ın tam olarak içinde kalabildiğimizde, her şey kendiliğinden akışa girip halloluyor. Sevdiğiniz bir işi yaparken de bu böyledir. Şimdi ve burada olduğunuzda kendi özünüzle bağlantıya geçiyorsunuz. Ve ortaya çıkardığınız işler de bu bağlamda gerçekleşiyor. Mesela bir anda anlık izlenimleri ve duyguları yakalamaya başlıyorsunuz. O an yaptığınız işe yansıtmaya başlıyorsunuz. Bunun adına Momentalizm deniyor. Günümüzde, yaratıcılığı ve ifade özgürlüğünü doğal ve özgürce ifade edebilen nitelikte birçok sanatçı bulunmaktadır. Bu sanatçılar, ilham verici eserleriyle kendi alanlarında gerçek birer öncüdürler. Onlardan biri Hollandalı sanatçı Salventius olarak da bilinen Niels Kiené. Salventius, VR ve 3D baskıyı kullanarak elle çizilmiş üç boyutlu heykeller yaratıyor. Onun tekniği aslında tek bir uzun sürekli çizgiyle yüz çizmekten ibarettir. Kendi imzasını taşıyan One Line Momentalizm tarzını kullanıyor. Sanatçı resimlerinde, izleyiciye doğal bir spontane his veriyor. Resimler genellikle canlı ve dinamik bir enerji taşıdığı için, renkler ve formlar duygusal bir bağlantı kurmak adına hızlı ve doğrudan bir şekilde kullanılıyor. Sanatçının duygu durumuna ve anlık algısına bağlı olarak, tuval üzerindeki ifadeler ve kompozisyonlar farklılaşıyor ve anlık olarak da değişebiliyor. Hemen şimdi, Momentalizm kavramını Salventius'un kendi sözleriyle keşfetmeye ne dersiniz? Onunla yaptığımız sürükleyici röportajda bu konuyu derinlemesine konuştuk. İşte o detaylar.

Just as we are a part of the universe, we are also part of that big picture that we call as 'moment'. A well-lived moment is where everything is as it should be, where everything is resolved and concluded. When we manage to stay fully in the moment, everything naturally falls into place. It's the same when you're doing something you love. When you're here and now, you connect with your essence. And the works you produce also happen in this contextual presence. For example, you start to capture momentary impressions and emotions from the exterior world and reflect them at that moment into your artwork. That’s called Momentalism. Today, there are many artists who possess the ability to express creativity and freedom of expression naturally and freely. These artists are true pioneers in their fields. One of them is the Dutch artist Niels Kiené as known as Salventius. Salventius creates hand-drawn three dimensional sculptures using VR and 3D printing. His technique is actually about drawing a face with a single continuous line. He uses his signature term One Line Momentalism style. The artist passes a natural, spontaneous feeling to the viewer through his paintings. Since the paintings often carry a vibrant and dynamic energy, colors and forms are used quickly and directly to establish an emotional connection. Depending on the artist's mood and the perception of that moment, the expressions and compositions on the canvas vary and can also change instantly. How about exploring the concept of Momentalism through Salventius' own words right now? We dived deep into this topic in our compelling interview with him. Here we go.

Salventius

1.Yaratıcı yolculuğunuza nasıl başladınız ve bu süreç nasıl gelişti?

How did your creative journey begin and how has this process evolved?

Hiçbir zaman bir yolculuk olarak kurgulamamıştım. Dünyada yolumu bulmaya çalışırken yapmam gereken şey buydu ve birdenbire bu rotada buldum kendimi! Hala bir gün uyandığımda kendime sevdiğim şeyi yapmaya izin verdiğim için çok memnunum.

It was never meant to be a journey. I think it was what I needed to do while I was trying to find my way in the world, and suddenly I was on this track! I still am so glad that I woke up one day and allowed myself to focus on making what I love. 

2.Bir yaratıcı olarak ana motivasyonunuz nedir ve sanatınızı sürdürme konusundaki tutkunuzun kökenleri nelerdir?

As a creative individual, what is your main motivation, and what is the core of your passion to sustain your art?

Tüm çalışmalarımı anlık olarak yaratıyorum, yani deneme veya eskiz yapmadan. Bu, çalışmamın belirli bir zaman dilimi içinde 'gerçekleşmesi' gerektiği anlamına geliyor. Bu, benim çalışmayı sevdiğim bir ivme ve acelelik yaratıyor. Bu, içimdeki en iyisini ortaya çıkarıyor. Portreyi sonunda görmek benim için bir ilk oluyor, bu beni çok heyecanlandırıyor.

Beni asıl heyecanlandıran, yaptığım portreyi ilk defa bitirdikten sonra görüyor oluşum.

I create all my work in the moment, so with no try-out or sketch. This means that my work needs to ‘happen’ within this specific time frame. This creates a momentum and urgency that I like to work with. This ignites the best in me. Seeing the portrait at the end is for me a first time, thats what gets me so excited.

3.Yarattığınız eserlerinizi nasıl tanımlarsınız?

How would you define and describe your created works?

Çalışmalarım veya tarzım momentalizm olarak adlandırılıyor. Portrelerimin tek çizgiden oluşması, anı daha iyi yakalamama yardımcı olmasından kaynaklanıyor. Bu tekniği kullanmamın hiçbir zaman coşkulu bir nedeni olmadı. Yani bunlar sadece tek bir çizgi çizimleri olarak sınıflandırılmamalı. Portrelerimi genellikle 'Zamanla, Onlar’ olarak adlandırmayı tercih ediyorum çünkü çoğu tek seferde, tek bir çizgi ile oluşturuldu.

My work or style is called momentalism. The fact that my portraits are made with one line is because this helps me to get more in the moment. Its never been out of ecstatic reason that I use this technique. So it is not just one line drawings. My portraits I prefer to call ‘The Ones, upon a time’ because most of them where created in one moment, with one line in one try.

4.İşlerinizde neden özellikle yüz kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Why do you particularly prefer to use faces in your work?

Çalışmalarımla insan olmanın nasıl bir şey olduğunu keşfetmeyi seviyorum. Portre çizerken, insanları ve toplumu daha iyi anladığımı hissediyorum. Bu durum aynı zamanda kendimi de daha iyi anlamamı sağlıyor. İnsanları seviyorum. Ve onların düşünceleri ve motivasyonları beni çok ilgilendiriyor. Çalışmalarımda bunları yakalamayı seviyorum.

With my work I like to explore what it is like to be a human being. When drawing portraits I somehow I feel like I understand people and society more. This results in also understanding more about myself. I love people. And I am so much interested in there thoughts and motives. In my work I like to capture these.

5.Eserlerinizde hangi araçları kullanıyorsunuz ve bu araçlar size nasıl ilham veriyor?

Which tools do you use in your creations, and do these tools motivate you?

Benim temel aracım zaman! Çalışmalarımın zamana dayalı bir sanat olduğunu düşünüyorum. An, portrelerimi oluşturmam için kullandığım zaman dilimidir. Gerçek çizimi yapmak için seçtiğim malzemelerin an’da yaratmaya yardımcı olması gerekiyor. Kısa sürede kullanılabilir mi? Bir seferde yapılmış gibi mi görünüyor? Yeniden oluşturulamayacak şekilde benzersizliğini gösteriyor mu?

My primary tool is time! I think that my work is a time based art. The moment is the time frame that helps me to create my portraits. The materials I choose to make the actual drawing with need to be contributing to creating in the moment. Does it allow to be used within a short period of time? Does it show that it is done on one time? Does it secure that it can’t be reproduced in the exact same way so it shows its uniqueness?

6.Eserlerinizin arasında özel bir hikayesi olan var mı?

Does any of your works have a unique story behind them?

Keşke hepsinin kendine has hikayeleri olduğunu söyleyebilseydim. Bir bakıma bu doğru ama hikayelerin hepsini bilmiyorum. Bir portreyi bitirdiğimde portreyi kendim de ilk kez görüyorum. Bazen de o son saniyede portreyi anlatan bir hikaye aklıma geliyor. Bazen de bir çizimin hikayesi sonradan zamanla netleşiyor.

I wish I could say that all of them have unique stories. In a way this is true but not all stories are known to myself. When I finish a portrait I see the portrait for the first time myself. Sometimes in that last second a story gets to me, explaining the portrait. Sometimes the story of a drawing becomes clear in time.

7.Genç yeteneklere, kendi yaratıcılık yolculuklarında başarılı olmaları için neler önerirsiniz?

What advice would you give to young talents to succeed in their creative journeys?

Her gün bir şeyler yaratın. Her gün bir şaheser ortaya çıkmayabilir ama tarzınızı bulmayı öğreneceksiniz. Çalışmanızı görecek insanları düşünmeye çalışmayın, sadece çalışmanızı yaratmanın keyfini bulun. Sevdiğiniz şeyi yaptığınızda daha uzun süre dayanırsınız ve bu aynı zamanda işinize de yansır! İnsanların göremeyeceği ama hissedebileceği gizli bir katman gibi!

Create something every day. Not every day will be a masterpiece but you will learn to find your style. Don’t try to think of the people that will see your work, just find the joy in creating your work. When doing what you love you will last longer, and it will also show within your work! It is like a hidden layer that people maybe won’t see, but do feel!

8.Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz ve bu konuda neler yapıyorsunuz?

Do you support social responsibility projects, and what do you do in this regard?

Bunu bir sanatçı olarak değil, bir insan olarak yapıyorum. Bence sanatın güzelliği insanları onun hakikat olduğuna inanmaya zorlamamasıdır. Yalnızca insanlarla yankılandığında iletişim kurar. Bu yüzden sosyal medya platformlarımı, bir haber kaynağı veya alıştığımız siyaset anlayışına hizmet eden bir araç olarak görmüyorum. Benim işimin kendisi nasıl iyi bir insan olunabileceğine dair bir arayıştır. Ve bu yolculuğun insanlar arasında daha sosyal ve sağlıklı bir bağ oluşmasına katkı sağlamasını umuyorum.

I do, but not as an artist, but as a human being. I think the beauty of art is that it is not forcing people to believe it is the truth. It only communicates when it resonates with people. Therefore I see my social channels not as something that bring the news, or politics as we know it. My work itself is a search for how to be a good human being. And I hope that this journey contributes to a more social and healthy connection between people.

9.Yüz detaylarına odaklanmanızın özel bir sebebi var mı ve tekrar eden formları neden tercih ediyorsunuz?

Is there a specific reason for your focus on facial details in your art, and why do you prefer repeating forms?

Portre çizerken insanları, toplumu, kendimi daha iyi anladığımı hissediyorum. Çoğu zaman çizimlerimin hangi cinsiyete sahip olduğunu görmenin zor olduğunu duyuyorum. Bunu bir iltifat olarak görüyorum ve bazen başarmaya çalıştığım şeyle aynı çizgide; dünyadaki 8 milyar insanın tamamını temsil eden, mükemmel olmayan bir insan portresi çizmek.

When drawing portraits I feel that I understand people more, society more, and myself more. Often I hear that it is difficult to see what gender my drawings have. I see this as a compliment, and it is in line with what I sometimes try to achieve, make a portrait that represents all 8 billion people from our planet, drawn in one perfect imperfect human portrait.

10.Sanatınızda sıkça kullandığınız renkler var mı ve bu renkleri seçmenizin özel bir nedeni var mı?

Do you have any favorite colors that you frequently use in your art, and is there a special reason for choosing these colors?

Genellikle pembe ve mavi renkleri kullanıyorum. Bu renklerin kontrastını seviyorum. Benim için bunlar değişimi temsil ediyor. Günün başlangıcında veya sonunda, güneşin battığı veya doğduğu zamanlarda gökyüzünde ne olduğu gibi. O kısa zaman diliminde genellikle gökyüzünde en güzel mavi ve pembe renkleri bir arada görebilirsiniz. Günü geride bırakıp geceye geçerken, yeni bir ufka dönerek yeni bir günü aydınlatıyor. Doğanın, gökyüzümüzün en iyi ilham kaynaklarından biri!

I often use the colours pink and blue. I like their contrast. For me these they represent change. As in what happens in the sky just as the beginning or the end of the day, when the sun is going down or up. In that little time frame you can often see the best blue and pink colours close together in the sky. Leaving the day, to go into the night. Returning to a new horizon, lighting up a new day. One of the best inspiration sources of nature, our skies!

Zara x Salventius Koleksiyonu

11. Zara x Salventius koleksiyonunuzdan biraz bahsedebilir misiniz?

Can you tell us a bit about the Zara x Salventius collection?

Koleksiyonla ilgili röportajın yer aldığı bir videom var. Bağlantıyı burada bulabilirsiniz.

I have a video with an interview about the collection. Link you can find here:

https://www.youtube.com/watch?v=N8VOsny9x8k

12.Eserlerinize nereden ulaşabiliriz?

Where can we check out your artworks?

Çalışmalarımın çoğu Instagram'da bulunabilir.

Most of my work is on Instagram 

www.instagram.com/salventius

Mevcut çalışmalarımı web sitemde bulabilirsiniz.

My available work can be found on my website

www.salventius.com

YouTube'da, anlık olarak yaratma sürecini gösteren daha uzun yapım videolarım bulunuyor.

On YouTube I have some longer making of videos to show the process of creating in the moment

www.youtube.com/@SalventiusEn Çok Okunanlar