f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Asım İşler | 2. Paris Dönemi Resimleri | Galeri Işık

92 B izlenme  
5.11.2020
Asım İşler
2. Paris Dönemi Resimleri 1987-1992
3 Kasım - 21 Kasım 2015
Galeri Işık 
 
 
Çağdaş sanatın merkezi Nişantaşı'nda yer alan galerimizde  ressam ASIM İŞLER (1941-2007) in 1987-92 yılları arasında Paris'te üretmiş olduğu büyük boyutlu akrilik ve yağlıboya resimleri sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kaya Özsezgin'in yaptığı sergide İşler'in sanatında 1988'den itibaren başlayan soyut dışavurumcu tarzdaki yeni evrenin başlangıcı sayılan "Op. 89"  başlıklı çalışma başta olmak üzere birçok önemli yapıtı bir araya geliyor.
 
Sanatçının 87-92 yılları arasında Fransız Hükümetinin bursu ile Paris'te öğretim üyesi olarak dersler verdiği, üniversite ve müzelerde incelemelerde bulunduğu sergilere katıldığı bu dönemde üretmiş olduğu başta "Kırmızı Oda" (Tuvale marufle  karton üzerine akrilik, 1990, 147x350cm) "Siyahlı Salome" (Tuval üzerine yağlıboya, 1990,  175x256cm),  Bir Hayal Ülkesine Gezinti (Tuvale marufle karton üzerine yağlıboya, 1988, 147x265cm), "Moderato Cantabile" Tuval üzerine yağlıboya, 1989,150x200cm), The Poster of Posters, (Poster üzerine akrilik, 1990,175x240 cm) adlı büyük ebatlı yapıtları 3-21 Kasım tarihleri arasında Asım İşler "İkinci Paris Dönemi Resimleri 1987-1992" başlıklı sergiyle, izleyicinin karşısına çıkıyor. 
 
1970 yılında Devlet Avrupa Konkuru'nu kazanarak gittiği Paris'te dört buçuk yıl, Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim, gravür ve litografi atölyelerinde  ihtisas yapmış,  S. W. Hayter'in 'Atelier 17'sinde de gravür eğitimi almış olan İşler, 1970-74 yıllarını kapsayan 1. Paris Dönemi içinde,  Paris'te ilk kişisel sergisini 1974'te Galerie FIAP'ta  ve ardından Galerie Cite Int des Arts'da açmıştır. Yine bu yıllarda Muse d'Art Modern'de 'La Jeune Penture' ve 'Réalités Nouvelles' salonları gibi birçok uluslararası sergiye de katılmıştır.
 
2. Paris Dönemi'nde (1987-92) ise, sanatçının 1970'lerin sonlarında başlayan,  fakat giderek  figürün kırıldığı soyutlama tarzı, yeni bir yorum biçimine dönüşerek soyuta, ardından 1989 tarihli 'OPUS 89' adlı dikey boyutlu 200x150 cm'lik tuval  yapıtı ve diğer eserleri ile soyut resim ve dışavurumcu çizgiye varıyor. Bu, O'nun sanatında yeni bir evredir.  Yine Paris'te bu dönemde ürettiği yapıtlarıyla önemli sergilerde Türkiye'yi temsil etmiş, üretken ve önemli bir çalışma içinde olmuştur. 1988 yılında  koleksiyoner ve galerilerle  geliştirdiği ilişkiler ile "33. Salon de Montrouge"a Galeri Montenay ile katılarak büyük boyutlu bir  yapıtını sergilemiş,  1992'de ise Bibliothéque Nationale de Paris'de düzenlenen 'De Bonnard à Baselitz' sergisinde, Türkiye'yi temsil etmiştir. 
 
2. Paris Dönemi'nde yapıtlarına ek olarak farklı teknikteki bir yapıt dizisi de, 2007 yılında MAC ART'da Asım İşler Anısına "Paris Afiş Resimleri" sergisinde de yer alan, büyük boy afişler üzerine uyguladığı müdahalelerden oluşan çalışmalarıdır. Bu yapıtları önceki dönemlere göre daha lirik, canlı ve neşeli renklerdedir. Bu döneme ilişkin olarak sanatçı şunları söylemiştir: "Günümüzde insanları çevreleyen resimsel imgelerin günlük yaşamdaki etkisi yeni bir iletişim ve  resimsel metafor oluşturuyordu, Bu bağlamda Paris sokak afişleri beni çok ilgilendirdi, 175x125 cm boyutunda bu basılı  imajlar üstünde resimsel bir müdahale ile çalışmalara koyuldum. Gerek özel atölyemde gerekse daha sonra E.N.S.B.A'daki görevim sürecinde ikamet ettiğim atölyede onlarca resim yaptım. Bunların bir kısmını İstanbul'a getirerek  LAMİ sanat galerisinde1989 ve 90 yıllarında art arda sergiledim, kağıt çalışmalarım sadece afiş ile sınırlı kalmadı. Büyük boyutlu karton ve özel kağıtlar üzerinde yeni bir açılım ve espri barındıran yağlıboya,  akrilik  tekniğinde  yapılmış birçok çalışmaya imza attım. Bu dönemde benim resmimde özel olarak, kağıt  üstüne çalışmalar , gravüre paralel olarak yoğunluk kazandı." 
İşler'in eserleri, bugüne kadar yurtdışında, Victoria and Albert Museum-Londra Bibliothéque Nationale de Paris- France,  "Hayter -Atelier 17"-Paris, Cité Int des Arts Association- Paris, başta olmak üzere yurtiçinde ise  Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanatlar Müzesi, Yaşar Kültür ve Eğitim Vakfı  Müzesi gibi müzeler, DEMSA, T.C. Kültür Bakanlığı, Akbank, TEB gibi  özel kurum ve birçok önemli kişisel koleksiyonlarda yer almaktadır.
 
3-21 Kasım 2015 tarihleri arasında  FMV Galeri Işık'ta sergilenecek olan   Asım İşler'in 1987-1992 yıllarına ait  görkemli büyük tuval eserlerinin  yer aldığı "2. Paris Dönemi Resimleri 1987-1992"Sergisi, Pazar günleri dışında her gün saat 10.00 - 20.00 saatleri arasında  gezilebilir.
 
Müzik: Müzikotek
 
 
    
Devamı

Seçtiklerimiz