f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Refik Anadol-Şüpheci Müdahaleler

10 B izlenme  
17.08.2012

Refik Anadol
Şüpheci Müdahaleler
Pilevneli Project
28 Haziran - 14 Temmuz 2012

Refik Anadol, bir görsel sanatçı ve mekânsal düşünür olarak çağdaş kültür süjesinin başkalaşımının mekâna hükmeden dinamik ve estetik belirtkenlerden ne şekilde etkilendiğiyle ilgilenir. Anadol’un işleri süjenin alışılagelmedik mekânsal yönelimlere verdiği tepkiler ve bu yönelimlerle olan etkileşimi üzerine kuruludur. Eserlerinde tüm mekânların ve cephelerin çağdaş sanatçının tuvali olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu öne sürer. Sanatçı, medya tasarımını mimarinin içine yerleştirerek dijital olmayan gerçekliklerin var olmadığı postdijital bir mimari geleceğin oluşabilme ihtimalini sorgular. İzleyiciye hem iç hem de dış mekânın işlevselliğini yeniden tanımlama olanakları sunar.
 
Şüpheci Müdahaleler adından da anlaşıldığı üzere izleyiciye şüphe üzerinden bir deneyim sunuyor. Anadol, izleyiciyi içinde bulunulan mekânın fizikselliğini ve kendisi tarafından yaratılan görsel belirteçleri eş zamanlı olarak algılamaya davet ediyor. Sonuç olarak, beden iç mekânın fiziksel sınırları içinde kalsa da şüpheci gözler dijital ve işitsel hareketleri özgürce takip edebiliyor. En son dijital baskı, üç boyutlu video eşleştirme, görsel tasarım ve ses yerleştirmesi tekniklerini kullanan sanatçı, dijital, fiziksel, mimari ve estetik unsurları bir araya getirerek temsilin imkânına ve/veya imkânsızlığına dikkat çekiyor.
Devamı

Seçtiklerimiz