5cf3377a-012d-4504-86a6-afa788875bf0.jpg

Tayfun Serttaş-Bazan-Pilevneli Project

43 B izlenme  
10.12.2020

TAYFUN SERTTAŞ

“BAZAN”

23 Kasım – 15 Aralık 2012

Pilevneli Project

Pilevneli Project, Kasım ayında kendi kuşağının en dikkat çeken isimlerinden Tayfun Serttaş’ı ağırlıyor. Serttaş’ın bir seneye dağılan hazırlık süreci sonunda Pilevneli Project için özel olarak ürettiği “BAZAN” isimli proje, sanatçının kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilen mevcut pratiklerinden ayrı bir alanda konumlanıyor.

Türk edebiyatına yön veren farklı yazarlar tarafından sıklıkla kullanılan bir lirik anomali olarak “BAZAN”, projenin bütününe referans veriyor. P roje özelinde, tek bir sözcüğün farklı kuşaktan yazarlar arasındaki rastlantısal dağılımı üzerinden ortaklaştırılarak kategorize edilen edebiyat külliyatı, Serttaş tarafından farklı ölçeklerde görselleştirilerek, bu iki “yakın - uzak” disiplin arasındaki görünmez ilişki araştırılıyor.

 Klasik edebiyat ve klasik sanat tarihinden miras kalan ortak bir metot olarak “benzerlikleri deşifre etme” çabası, sanatçının farklı teknik ve formlarda “BAZAN” sözcüğünün onlarca yeni üretimine dayanan çok parçalı (karşılaştırmalı) enstalasyonu aracılığıyla içe çekilerek, ezoterik bir yaklaşım olmaktan çıkartılıp pratiği belirleyen bir dinamiğe eviriliyor ve bizzat pratik içerisinde erimesi sağlanıyor. Sanatçıya göre; bir duygulanımın farklı koşullar altında yeniden ve yeniden tekrarlanmasından – bu tekrara duyulan obsesif arzudan - doğan ikilem (aşk), modern dünyada şüpheciliği ve yalnızlığı ile baş başa kalan insan için bir haz ritüeli. Bu açıdan yaklaşıldığında pastiş, uzak durulması gereken bir yönelim olmaktan ziyade, prodüksiyon içinde prodüksiyon olarak, kendiliğinden sanat
disiplinlerinin modern sürekliliğini betimleyen spekülatif bir aktöre dönüşüyor.

 Müzik: Müzikotek

 

Devamı

Seçtiklerimiz