d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Nazım Ünal Yılmaz - Barbarları Beklerken

74 B izlenme  
10.12.2020

Nazım Ünal Yılmaz
'Barbarları Beklerken'
27 Eylül – 13 Ekim 2012
Pilevneli Project

Pilevneli Project yeni projesinde Nazım Ünal Yılmaz’a yer veriyor. Nazım Ünal Yılmaz, “Barbarları Beklerken” isimli projesinde yer alan resimlerinde, kişisel hikâyeyi sosyal tarihle ve özel meseleleri kamusalla birleştirmek suretiyle aralarında hassas bir denge kurmaktadır. Şiirsel olanla politik olanın birlikteliği ve dışavurumcu figürsel resmin dilini yenileyişi bu işleri oldukça özgün ve güçlü kılmaktadır. Sanatçı, işlerinde kimlik, ulusçuluk, bireysel özgürlük gibi konuları ele alırken didaktik, polemik ya da pedagojik bir yaklaşım sergilemiyor; izleyiciyi pasif bir alıcı rolünden kurtararak resimleri aktif bir şekilde çözümlemeye etmeye davet etmektedir.
Yılmaz için resim özgür bir varoluş alanı ve aynı zamanda bir direnç eylemidir.

Sanatçının işleri korkusuzbir içebakış ve tahlil etmeyle birlikte sosyo-politik bir farkındalığın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bilinç,resimlerine açık bir kişisellik ve ince bir siyasi bağlam kazandırmaktadır. Aynı zamanda sanatçı açık mesajlar vermeyi reddederken, resimleri 'mutlak hakikat’ inancındaki kaybın kanıtı olarak görünmektedir. Nazım Ünal Yılmaz'ın erken işlerinde anlatım üzerine kurulu, dramatik bir yaklaşım mevcutken, güncel resimleri insanlardaki duygu ve mantık
oranlarını birleştiren, ‘anlatımcı şiirsel bir dil’ yaratma fikri üzerinden ilerlemektedir. Açıklamaya çalışmadan, dikte etmeden iletişim kuran bu dil, parçalanmış sözdizimi dolayısıyla açık ve sezgiseldir.

2010'dan önceki işleri daha çok çizgisel, bağlayıcı, uyumlu, hikâyelerini rahatça ileten bir formda iken, şu anki resimleri işlerine gizemli bir boyut katan, kolajla yakından ilintili ve yıkıcı bir yaklaşımı benimsemektedir. İzleyici, uyumlu imgeleri birleştirmek yerine, birçok biçimsel ve kavramsal unsurlar arasında ilişki kurmak durumunda olduğu çoğulcu ve heterojen bir evrenle karşılaşmaktadır. İzleyici ancak bu ilişkileri kurduğunda Nazım Ünal Yılmaz'ın resimsel olmakla birlikte gerçekliğimize atıfta bulunan dünyasını anlamaya başlayabilmektedir. Sanatçının bireysellik, bağlamsal farkındalık, kendi sanatsallığına verdiği referanslar ve resim sanatının durumu hakkındaki düşüncelerini bir araya getirmesi, işlerini şiirsel ve siyasalın birleşiminin önemli bir örneği olarak ön plana çıkarmaktadır.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz