f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Türk Sanatında Renk | Buluşma lX | Galeri FE

101 B izlenme  
31.10.2020

‘Buluşma IX: Türk Sanatında Renk’ 

2 Kasım - 7 Aralık 2019

Galeri FE

 

 ‘Buluşma IX: Türk Sanatında Renk’ isimli sergisiyle, Mahmut Nüvit’in küratörlüğünde Türk sanatının yaklaşık yüz yıllık bir sürecinin içinden seçilen otuz sanatçının eserleri ile Türk Sanat tarihine yeni bir okuma öneriliyor. ‘Türk Sanatında Renk’ Sergisi, sanatın asli unsurlarından biri olan renk konusuna Türk sanatçılarının nasıl yaklaştıklarını inceliyor. Sergi süresince, sanatçılarla dönemin renk algısı üzerine söyleşiler yapılacak ve bu söyleşilerden yola çıkarak sergi kitaplaştırılacaktır.  

 

Sanat tarihinin, tarihten bağımsız olarak incelendiği ve bilim olarak ele alındığı yüz yıllık süreçte, renk konusu da bilimsel olarak incelenmektedir. Türkiye’de ilk defa renk kuramları üzerine çalışan Ercüment Kalmık’ın (Renklerin Armoni Sistemleri, 1950) çabalarıyla 1969 yılında Akademi’de de temel sanat kürsüsü kurulur ve deneysel çalışmalarına başlar. Ercüment Kalmık’la çalışan Devrim Erbil de 1963’de Mavi Gurubu’nu kurarak bir sergi açar. “İstanbul Ressamı” olarak anılan sanatçı Yves Klein gibi, İstanbul için özel bir mavi renk üzerine çalışır. Sergide bu renk anlayışı Erbil’in en tipik örneğiyle temsil ediliyor. Yine Ercüment beyin öğrencilerinden olan Altan Gürman, Akademi’de kurulan kürsüde altı yıl boyunca araştırma ve deneye dayalı renk derslerini temel sanat konuları içinde incelemiştir. Bu sergide yine bu sanatçının bir eseri sanatseverlerle buluşacak. Mavi Gurubu’nun bir diğer sanatçısı ve en kıdemlilerinden Adnan Çoker, ‘Alfabe’ serisiyle başladığı mavili kompozisyonlarından imza bir işiyle bu sergide Türk sanatında rengi ele alış şekliyle gündeme getirdiği minimalist yaklaşımını paylaşıyor.

 

1857 yılında Paris’te kurulan Mekteb-i Osmani’nin eğitimi içinde resim de vardır ve bazı öğrencileri de kendilerini tamamen resme vakfetmişlerdir. Bir kısmı da başka dallarda eğitim almak üzere Garp’a geldiklerinde yol değiştirerek École des Beaux-Arts’a devam ederler. 1898 Doğumlu İhsan Cemal Karaburçak ise yine böyle yol değiştirenlerdendir. Ancak Beaux-Arts yerine École Universelle’e gider. Morlu resimleriyle sanat tarihimizde yer etmiş bu orijinal sanatçımız sayesinde ‘Türk Sanatında Renk’ sergisi 100 yıla yakın bir zamana yayılmış 30 sanatçının, Cumhuriyet’in modern projesine renk üzerinden katkılarını ve resmin bu asli unsurunu nasıl şahsileştirdiğini de göstermektedir.

 

‘Buluşma IX: Türk Sanatında Renk’ isimli sergi 7 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Müzik:Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz