f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

WARHOLA - Alan İstanbul

69 B izlenme  
10.12.2020

“WARHOLA”

8 Kasım 2012 – 1 Aralık 2012

Alan İstanbul

Küratör : Efe Korkut Kurt

WARHOLA güncel dolaşım ağları ile çağdaş sanatın birbirlerini üretme ilişkisi üzerine odaklanan bir sergi olarak Kasım’da, ALAN İstanbul’da…

Günümüzde, sanatın toplumsal düzlemdeki tüketimi büyük ölçüde medya ve internet üzerinden gerçekleşmesine bağlı olarak sanat nesnesi alım-satım ilişkisi aralığına hapsediliyor. Diğer bir deyişle, gerçek sanat nesnesinin yerini de görsel imgesi alıyor. Dolayısıyla, imge ile nesnesi aralığında ise dolaşım aracına bağlı olarak kayda değer bir deformasyon gerçekleşmekte olduğu savı ortadadır.

Bu noktadan hareketle, WARHOLA sergisi sekiz çağdaş sanatçının çalışmalarını, eşzamanlı üç ayrı temsille dolaşıma sokuyor.  Sergi kapsamında, her sanatçı ALAN İstanbul galeri mekanında gerçek birer nesne olarak sergilenecek çalışmalarını, aynı zamanda yayınlanıp dağıtılacak çağdaş sanat dergisi WARHOLA’nın sayfa düzleminde konumlandırıyor veher çalışma gerçek ve simülasyonu olmak üzere tasarlanan halleriyle web sitesinde yayınlanıyor. Diğer bir deyişle, farklı medyumlarda –gerçek mekan – dergi ve web – varlık gösteren işler, izleyici algısında farklılığı vurgulamayı amaçlıyor.

Sergiye Çağdaş Sanatın son dönemde en öne çıkan farklı kuşaktan sanatçılar yer alıyor:  Komet, Kezban Arca Batıbeki, Arslan Sükan, Kerem Ozan Bayraktar, Hande Şekerciler, Tayfun Serttaş, Aslı Özdemir ve Sılacan Köseler.  Her sanatçı sergi için özel olarak bir çalışma gerçekleştirerek; yine dergide yer alacak röportajları ile kendi anlam dünyalarını dile getirecek.

Warhola sergisi 8 Kasım  ile 1 Aralık arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.

Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz