d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Aynur Önürmen | Parça - Bütün - Renk | Galeri/Miz

94 B izlenme  
6.11.2020
Aynur Önürmen
Parça - Bütün – Renk
04 Ocak - 31 Ocak 2017
Galeri / Miz
 
Galeri / Miz, 04 Ocak - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Aynur Önürmen’nin heykel sergisiyle kapılarını sanat severlere açıyor.
 
Aynur Önürmen’in “Parça - Bütün - Renk” başlıklı heykel sergisi 04 Ocak’ta Galeri / Miz’ de
 
Bursa’da doğan sanatçı, 1992-95 yılları arasında Bursa Halk Eğitimi Merkezi’nde El Sanatları öğretmenliği yapmıştır. İstanbul’un sanat ortamına geldikten sonra seramik sanatçısı İlgi Adalan ile seramik çalışmalarına başlayan Aynur Önürmen, seramik sanatçısı Ayten Turanlı ile de üç yıl seramik çalışmıştır. 2007 yılından itibaren de heykel çalışmalarına yönelmiş ve heykeltraş Ebru Yılmaz ve heykeltraş Kaloshi’den heykel dersleri alarak heykel çalışmaları için temel alt yapısını oluşturmuştur. Sanatçı, yapıtlarını 2011 İstanbul Antrepo 5- Yaz Sergisinde, 2012 yılında 15. Uluslararası Likya/Kaş Kültür ve Sanat Festivalinde, 2014 ve 2016 yıllarında Ortaköy Kültür Merkezi’nde “Arada Bir, Bir Arada” sergilerinde sergilemiştir.
Sanatçının ilk yaptığı çalışmalardan son yaptığı soyut heykellerine kadar yalın bir dil göze çarpar. Baştan beri heykellerini kurgularken form anlayışında parçadan bütüne giden soyut bir dilin egemen olduğu görülür. Bu anlayışı farklı malzemeleri, özellikle süngeri kullandığı son çalışmalarında iyice belirginleşir. Bu sünger formları ya atık malzemelerden hazır bulduğu haliyle yapıtlarında kullanır ya da keserek yeni formlar elde eder. Bu tavır onu bir yanıyla Atık Sanatı’na yaklaştırır. Özellikle süngeri, çalışmalarının merkezine alacak kadar geliştirmiş, sünger heykellerine renk unsurunu da katarak yeni plastik etkiler yakalamaya çalışmıştır. Ressam İrfan Önürmen ile aynı atölyeyi paylaşan sanatçı bu atölyedeki üretim süreçlerini izlemiş ve farklı malzemelerin sanatsal ifadeye nasıl dönüştüğüne tanıklık etmiştir. Yapıtlarını besleyecek bu deneyimleri kendi dünyasında yoğurmuş ve özgün bir dil oluşturma amacıyla üretimlerine yansıtmıştır. Aynur Önürmen’in yapıtları kendini üretir ve yeni formların doğmasına imkan verir. Bu heykellerin, bizi tatmin eden bir dinamizmi olduğu ve güçlü bir estetik duygusu taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kübist heykellerden, Minimalizm’e, oradan Dekonstrüktivizm’e kadar modern heykel sanatından etkilenen sanatçının işleri bütüncül bir etkiye sahiptir.
Sanatçının 4 Ocak 2017 tarihinde Galeri / Miz’ de açılacak olan heykel sergisi 31 Ocak 2017 tarihine kadar gezilebilir.
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz