5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

“Düzensiz Düzenlilik” Adem Genç

29 B izlenme  
28.11.2020

12 Ocak – 13 Şubat 2010
Kare Sanat Galerisi
Ahmet Oktay’a göre Adem Genç; postmodernist curcuna karşısında metanetini koruyup, kavramsalcı bilgiçlik karşısında boya resmine militanca bağlıdır. Yenilik arayışını ise; ancak belirgin bir içeriksel doğrultuya sahip olmak koşuluyla sürdüren özgün bir ressamdır.

Yalçın Sadak da, Genç’in sanat anlayışını şöyle ifade eder; Kavramları resmetmekten söz etmiyor demek ki Genç, resmin, bir de, kavramsal bir mevcudiyeti olduğunu ‘görünür’ kılmaktan söz etmekte. Duyumsanır, sezilir değil, görünür kılmak, fark yaratacak olan budur. Resim, ne olduğuyla, ne olmadığını tek hamlede öne sürecek biçimde; çifte kodlanmışsa, tarihsel arka planına farklı bir düzen verebilir.

Hem biçimsel düzeneğin mantığından, hem ad olmayı fazlasıyla aşan adlar üzerinden, çifte kodlanmıştır Genç’in resimleri. Ressam hem resmin içinde, hem dışında bir yoksunluk olarak konumlanmış durumdadır. Bunun sonucunda da bütünlük, ancak, kökensel bir yarılmada bulmakta karşılığını; öğelerinin mekansal değil, zamansal birliğinde
.”
Soyut sanatın usta isimlerinden Adem Genç’in 2009 yılı içerisinde yapmış olduğu eserlerinden oluşan “Düzensiz Düzenlilik” isimli sergi 12 Ocak – 13 Şubat 2010 tarihleri arasında Kare Sanat Galerisi’nde görülebilinir.

Devamı

Seçtiklerimiz