f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Figürün Gizemi | Plato Sanat

97 B izlenme  
6.11.2020
Figürün Gizemi
29 Eylül – 18 Aralık 2016
Plato Sanat
 
Figürün Gizemi, Plato Sanat’ın düzenlediği ve soyut sanat, betili sanat ve araştırma temelli sanat alanlarındaki güncel eğilimleri araştıran üç serginin ikincisi. Daha önceki sergimizde soyutlama ve biçimciliği inceledikten sonra, bu sergide Plato Sanat, Türkiye’de çağdaş sanattaki figürü tartışmaktadır.
Figürün Gizemi, çizim, resim, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı sanat dallarında sekiz sanatçıyı çeşitli sanatsal biçimlendirmelerin örneklendirilmesi için bir araya getirmektedir. 500 yılı aşkın bir süredir sanat tarihi, insanoğlunun varoluşunu yansıtmak ve insan hikayelerini sunmak için figür illüzyonunu yaratmak arzusundan esinlenmektedir. Görünüşe göre bir çalışma, dünya ve onun metafiziğini ne kadar doğru yansıtırsa, izleyicinin gösterilen kahraman ile kendini özdeşleştirmesi de daha da kolay olmaktadır. Aynı zamanda sanatsal çalışmanın kendisi de kendi varlığını iddia ettikçe daha özgün ve otonom hale gelmektedir. Figürün gizemi, tam olarak gerçek birey ile onun sanatsal tasviri arasındaki psiko-görsel etkileşiminde yatmaktadır.
20. yüzyıldaki soyut ve betili yaklaşımlar, sanat dünyasında temsilin lider konumda olmasına karşı gelmiştir. Yine de farklı zorluklar ve krizlere karşın betili sanat her zaman için modern ve çağdaş sanatın anahtar konusu olarak kalmıştır. 1980’lerin başında neo-dışavurumcu biçimin yeniden doğuşundan itibaren figür, resimdeki merkezi konumu yeniden yakalamıştır. Sonuçta, 1990’ların başından itibaren dijital medya ve teknolojileri gerçekliğin illüzyonlu üretimini güçlendirmiş ve yeni hiper gerçekçi biçime sebep olmuştur. Bunun yanı sıra, anlatının yeniden canlanması, sosyo politik sözleşmeleri ve fotoğraf ile video gibi diğer disiplinlerdeki araştırma temelli stratejiler, betili sanatın şu anki öneminin kanıtıdır.
Figürün Gizemi, betili sanattaki farklı estetikleri, teknik ve kavramları, bu eğilim ve tartışmaları da göz önünde bulunduraraktan temsil ile hayal gücü, anlatı ile kavramsallığın yanı sıra gerçekçilik, gerçeküstücülük ve soyut arasında değişen çalışmaları sergileyerek gözden geçirmektedir.
 
Küratör: Marcus Graf
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz