d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Pop Değil Op | Plato Sanat

91 B izlenme  
3.11.2020

Pop Değil Op

11 Ocak - 24 Mart 2018 

Plato Sanat

Pop Değil Op sergisi soyut sanatta yanılsamanın anlamını irdeliyor. Sergi, farklı nesillerden ve disiplinlerden sanatçıların optik ve soyut sanat üretimlerinden farklı kavram ve estetik anlayışları sunuyor. Bu serginin sanatçıları video’dan fotoğrafa, resimden heykele uzanan eserlerle, optik sanatın teori ile uygulamasının entelektüel önemini ve bu sanat türünün biçimsel zenginliğinin altını çiziyor. Sergi, aynı zamanda, gerçeklik inşamız bağlamında illüzyonun anlamı etrafında şekillenen konularla ilgileniyor. Sergiye katılan sanatçılar, yapısal fikirlerin yanı sıra, üzerinde oynanmış olan gerçeklik algımızı eleştiren tartışmalar için de Op sanatı stratejilerini kullanıyorlar.
Son zamanlarda, Türkiye'de giderek artan sayıda sanatçı soyutlama alanında optik sanatla ilgilenmektedir. Bu sanatçılar, genellikle geometrik kompozisyonlarla sabit duran tuvalin veya statik, üç boyutlu malzeme yüzeylerinin bu yöntemlerle dinamik sanat parçalarına dönüştürülme olasılığını keşfediyorlar. Eserlerde mekan ve hareket yanılsaması yaratarak, Joseph Albers, Victor Vasarely veya Bridget Riley gibi sanatçıların bu sanat akımının gelişimine katkıda bulundukları Op Sanat Okulu ile bir anlamda yapısal bağlar kuruyorlar. Çoğunlukla geometrik desenlerle çalışılan Op sanatı, özerk ve içsel bir sanat anlayışının gelişimine de katkıda bulunuyor.

Bu sergi sanatçıların Optik Sanat akımına referans veren eserlerini işaret ederken, diğer bir açıdan da görsel kültürümüzdeki yanılsama algısıyla eleştirel bir biçimde ilgilenmektedir. Sanatçılar, günümüzdeki görselliğin gerçekliğini ve samimiyetini sorgularken, gerçekçiliğin varlık ve matrislerini tartışmak için bu teknikleri kullanıyor ve Op Art stratejilerini dijital çağın estetiğiyle harmanlayarak bu akımın sanat ve toplum üzerindeki etkilerini yorumlamayı amaç ediniyorlar. Klasik Op sanatçılarından farklı olarak bizim sergimizin kahramanları, biçimsel geometrik soyutlama ve optik yanılsamanın gerçekleri gizlemek veya insanları yanıltmak için kullanılmasından ziyade bu yöntemin gerçeklik algımızın oluşmasında kullanılabileceğini kanıtlıyor. Bu bağlamda Op sanatı, yüzeysel pop ya da dekoratif süsleme sanatı olarak değil de, gerçek-ötesi algımız üzerinde temel bir etki bırakabilecek ivedi bir konu olarak ele alınıyor.

Sanatçılar:
Belkıs Balpınar, Ebru Döşekçi, Hasan Pehlevan, Ömer Pekin, Seçkin Pirim, Egemen Tuncer, Eser Tuncer, Ekrem Yalçındağ

Küratör:
Marcus Graf

Asistan Küratör:
Melike Bayık 

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz