Halil Akdeniz | İmgenin İzinde | Ekol Sanat Galerisi

91 B izlenme  
4.11.2020

Halil Akdeniz
‘’İmgenin İzinde’’
14 Ekim – 16 Kasım 2016
Ekol Sanat Galerisi

 

İzmir’in seçkin sanat kurumlarından Ekol Sanat Galerisi, soyut – geometrik resmin önemli isimlerinden Halil Akdeniz’in ‘’İmgenin İzinde’’ adlı sergisine  14 Ekim – 16 Kasım 2016 tarihleri arasında evsahipliği yapıyor.

Sanat Eleştirmeni Mehmet Ergüven, Halil Akdeniz’iz sanatını şu şekilde yorumlamaktadır. 

‘’Halil Akdeniz, geçmişten günümüze kalan imgelerin izinde kolektif belleği sorgularken, aslında sorgulamanın kendisini yeni yapıtaşları ile örmektedir. O, nicedir tarihe karışmış alfabeden seçilen herhangi bir harfi bugüne taşımak yerine, zamansal farkı sorgulamanın dildeki karşılığını aramaktadır. Yapıtlarda tuval sathı, mekânı temsil etmek yerine, mekâna girmeyi bekleyen nesnenin yüklemidir. Dolayısıyla burada boşluktan ziyade hiçlikten söz etmek daha doğrudur; çünkü mekânı dışlamanın en kestirme yolu, olası koordinatları baştan iptal ederek muhayyel hiçliğin önünü açmaktır. Söylemek bile fazla: Bir imge olarak harflerin geçmişle ilişkisi de hayal gücüne terk edilmiştir böylelikle.

Akdeniz’in resimlerinde herhangi bir harf yahut rakam, bulunduğu yere göre geçmişi, yaşayan şimdinin ilgi alanına taşır daima. Tuvalde karşılaştığımız harf, uzlaşılmış işaret kimliğiyle, önceden kodlanmış dizgede yer alan bir imdir. Sanatçı belli bir simgesel içerikle yüklü olarak, düzenlemeye şeklen girer hep; en azından burada harfin tek başına sembol olma hakkı her daim mahfuzdur; ve bu da, hangi nedenle imgenin izinden söz edildiğini gösterir bize. Bunun ne ölçüde mümkün olduğu elbette tartışmaya açıktır ama Akdeniz, tam da bu yüzden elli yılı aşkın bir süredir aynı kararlılık ve coşkuyla çalışmaya devam etmektedir.’’

1960’lı yıllardan günümüze, sanat serüveninin elli yılı boyunca Anadolu uygarlıklarına ilişkin kültürler arasındaki sorunu irdeleyen, seçtiği imgelerle dünü ve bugünü karşı karşıya getiren Türk Çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Halil Akdeniz, ‘’İmgenin İzinde’’ adlı sergisi ile  14 Ekim – 16 Kasım 2016 tarihleri arasında Ekol Sanat Galerisi’nde İzmirli sanatseverler ile buluşuyor.

 

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz