d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Kavramın Güzelliği | Plato Sanat

107 B izlenme  
5.11.2020
Kavramın Güzelliği
8 Şubat - 16 Nisan 2017
Plato Sanat
 
Kavramın Güzelliği, Türkiye’de çağdaş sanatın üç önemli alanını inceleyen sergi dizisinin üçüncü ve son sergisidir. Plato Sanat’ta, soyut sanatı ve formalizmi inceleyen Formun Gücü ile figüratif sanatı yansıtan Figürün Gizemi sergilerinden sonra Kavramın Güzelliği sergisi, kavramsal sanat ve araştırma temelli sanat üzerine farklı fikir ve kavramları sunmaktadır.
 
Yaklaşık 100 yıldır sanatsal süreç içinde düşüncenin önemi vurgulanmaktadır; neticede 1960’larda kavramsal sanat, sanatçıları nesne üretme zorunluluğundan özgürleştirmiştir. O zamandan beri fikirlerin gelişimi ve bunların sunumu sanat dünyasının birincil hedeflerinden biri olmuştur. Günümüzde, kavrama dayalı sanatın sayısız biçimi ortaya çıktıktan sonra, araştırmaya dayalı sanat da kavramsalcılık alanında toplumsal ve siyasi konuları analiz etmek için önemli bir yaklaşım haline gelmiştir. Bilimsel analize ve akademik yöntemlere benzeyen yaklaşımlar kullanan sanatçı, genellikle bir araştırmacıya benzemektedir. Bu uzun vadeli araştırmaların sonuçları daima sanat yapıtı olarak ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle geleneksel entelektüellikten ve resmi bilgiye dayanan tezlerden farklıdır.
 
Günümüzde, kavramsal sanatta estetik ve biçimsel düşüncelerin önemi vardır. Sanatın biçimsel ve dekoratif yönlerini aşmak amacıyla estetik terimini kullanan 1960'ların klasik kavramsal sanatçısından farklı olarak bugünün kavramsal sanatındaki anlayış, biçim, medya ve görselliği oldukça eklektik ve çoğulcu bir yaklaşımın parçaları olarak kullanmaktadır.
 
Kavramın Güzelliği sergisi bu eğilime dikkat çeker ve günümüz dünyasında yorum yapmak için estetik ve düşünceyi dengeleyebilen güçlü sanatçıların sunumuyla sanatsal kavramsalcılığın ve sanatsal araştırmanın gücünü ve güzelliğini açığa çıkarır. Sergi, görselliğin önemini ve estetiğin kavramsal çalışmanın önemli bir parçası olduğunu kanıtlar. Aynı zamanda bu alandaki güzelliğin ve estetiğin ölü olmadığını ve kavramsal çerçeve ile araştırma tabanlı stratejilerle birleşebileceğini gösterir. Kavramın Güzelliği sergisi bunları estetik açıdan çekici ve entelektüel açıdan zorlayıcı bir biçimde vurgulamaktadır.
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz