f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Yakın Bir Yer | Plato Sanat

91 B izlenme  
4.11.2020
Yakın Bir Yer
Kelimat Koleksiyonu’ndan Suriye Çağdaş Resim Sanatı
12 Ekim - 24 Aralık 2017
Plato Sanat
 
Yakın Bir Yer Kelimat Koleksiyonu’ndan Çağdaş Suriye Resmi sergisi, KelimatKoleksiyonu’ndan Suriyeli çağdaş sanatçılara ait bir seçki sunuyor. 1990’lı yılların başında kurulan Kelimat Koleksiyonu Ortadoğulu sanatçıları ait 2500’den fazla eseri kapsayan geniş bir koleksiyondur. Daha çok resim sanatına odaklanmakla beraber koleksiyonda farklı disiplinden sanatçılar da bulunmaktadır. Plato Sanat’ta yer alan sergideki sanatçılar bu koleksiyon hakkında bir fikir vermekle birlikte Suriye çağdaş resim sanatının zengin dünyasına dair bir kesit de sunmaktadır.
 
Savaşın ve terörün yol açtığı korkunç krizler neticesinde büyük değişimler yaşayan Suriye, aslında, haber başlıklarının bizlere ilettiklerinden çok daha karmaşıktır. Ülke, zengin ve önemli tarihinin yanısıra güçlü bir çağdaş sanat sahnesine de sahiptir. Yakın Bir Yer KelimatKoleksiyonu’ndan Çağdaş Suriye Resmi sergisifarklı kuşaklar ve farklı tarzlardaki sanatçıları bir araya getirerek günümüz Suriye resim sanatınınson durumunu yansıtmaktadır. Plato Sanat’taki sergi figür sanatınınyanısıra lirik ve organik soyutlamaya da odaklanmaktadır. Serginin kavramsal çerçevesi trajedi, şiddet ve yıkımın yanısıra aşkın, güzelliğin ve umudunele alındığı resimler ile karakterize edilmektedir. Bu anlamda sergi, savaşın işkencesiyle sarsılan bu ülkedeki resim sanatının farklı birçok yüzünü ciddi olarak yorumlamaktadır.
 
Adnan Alahmad'ın Notları:
Suriye Çağdaş Sanatı insan olma deyiminin, doğa, yaşam, kültür ve toplumun arasındaki ilişkilerin en hayranlık uyandırıcı ifadelerinden biridir. Tarihin en eski medeniyetlerinden birinin oluşturduğu kültür ve medeniyet birikimi, bu ifadenin temelini oluşturmakta ve sanatçısına bu derece etkileyici sanat eserleri üretebilmek için gerekli olan sanatsal yetkinliği ve algısal perspektifi vermektedir. Suriye Çağdaş Sanatı sadece Arap dünyasının değil, uluslararası sanat camiasının da entelektüel ve kültürel gelişimini doğrudan yansıtır. Suriyeli sanatçılar ve eserlerinin uluslararası sanat etkinliklerinde ve New York, Paris, Roma gibi önemli sanat merkezlerinde giderek artan etkinlikleri, bu bağı doğrular niteliktedir. Günümüzde dünyanın en önemli müzelerinden bazılarında Fatih Modares, Loay Kaialy, Adham Ismail, Marwan Kassab-Bashi, Asad Orabi, Saad Yagan, Nizar Sabour ve Sabhan Adam gibi yetkin sanatçıların eserlerine rastlamak mümkündür.
 
Sanatçılar: Akrem Zave, Alaa Sharabi, Hani Mazhar, Ibrahim Brimo, Iman Hasbani, Sbhan Adam, Mohammad Zaza, Ruba Khwes, Zain Alahmad, Ibrahim Alhasoun, Khayyam Zedan, Rouba Hamzeh, Tammam Azam, Shabi Abousada
 
Küratör: Marcus Graf
Asistan Küratör: Melike Bayık
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz