f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Ergin İnan | 50. Sanat Yılı, İzmir | Ekol Sanat Galerisi

64 B izlenme  
5.11.2020
Ergin İnan
50. Sanat Yılı, İzmir
20 Nisan – 20 Mayıs 2017
Ekol Sanat Galerisi
 
Çağdaş Türk sanatının usta sanatçılarından Ergin İnan, 50. Sanat Yılı için düzenlenecek özel bir sergiyle 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında, İzmir’in sanat ortamına farklı bir boyut getiren Ekol Sanat Galerisi’nde İzmirli sanatseverlerle buluşuyor.
 
Ergin İnan’ın, Mevlana’dan Kafka’ya uzanan, Doğu ve Batı senteziyle oluşturduğu fantastik dünyası, form ve içerik yönünden oldukça zengindir. Eski yazılar ve bu metinler üzerine sinekler, böcekler, Libelle olarak adlandırılan helikopter böceği desenleri, onun yapıtlarının temel konularıdır. Yeşile olan tutkusu ile entomolojik (böceklerle ilgili) dünyaya, altın yaprakları ile farklı bir boyut katar. Resimlerinde sembolleme ve gerçek iç içedir. Bu olgu özellikler portre çizimlerinde görülür.
 
Sanat eleştirmeni Mehmet Ergüven, Ergin İnan’ın eserlerini şu şekilde tanımlar:
“Üretim modelinde en önemli şey, resmin kendi başına yol almasına fırsat verip, oluş sürecine müdahale etmekten mümkün olduğu kadar uzak durmaktır; ve hiç şüphe yok ki, Doğu’yla (Mevlana, tasavvuf, mistisizm vb.) dolaylı ilginin başladığı nokta burada karşımıza çıkar.
Onun resimlerinde göz, yüzün dışına çıkmak için fırsat kollar adeta, ama bu gözlerden hiçbiri izleyici ile göz göze gelmez. İnan’da göz, miskete dönüşmüş protez uzuv gibi, göze aldığı şeyin çıplak varlığıdır yalnızca. Özenle resmedilmiş göz, kafaya takılmış gibidir. Bu nedenle bakış hattı sonsuzluğa odaklı, yapma gözlerdir bunlar. Ancak bakana kayıtsız kalarak yanıt vermeleri de bir tepki, daha doğrusu örtülü iletişim beklentisidir sonuçta; ve bu da seyir objesi olarak salt resmin ilgi alanı içinde kaldıklarını gösterir bize.”
 
Yaklaşık 50 eserin yer alacağı sergide sanatçının 2001 tarihinden bu yana hazırlamış olduğunu çalışmalardan yağlıboyaları, kümbetleri, mektuplukları ve bronz heykelleri yer alacaktır. Usta sanatçı Ergin İnan’ın 50. Sanat Yılı, İzmir adlı retrospektif nitelikli sergisi 20 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında Ekol Sanat Galerisi’nde görülebilir.
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz